அதிசய புகைப்படம்

அதிசய புகைப்படம்    
ஆக்கம்: பகீ | February 21, 2007, 7:48 am

முள்ளம் பன்றியின் முட்கள் எவ்வளவு தூரம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதனை இந்த புகைப்படங்களில் இருந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். இப்பொழுதுதான் ஒரு முள்ளம் பன்றியுடன் சண்டை செய்து விட்டு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம்