அதா - இசை விமர்சனம்

அதா - இசை விமர்சனம்    
ஆக்கம்: bmurali80 | June 3, 2008, 11:45 pm

2002 ஆம் ஆண்டு தொடங்கி 2008 இல் வெளிவந்த இசை வெளியீடு அதா (ஹிந்தி). இசை அமைப்பாளர்: ஏ. ஆர். ரஹ்மான். பாடல்கள் பத்து. பத்தும், பத்து விதம். என் மூளைக்கு எட்டின வரைக்கும் யாராலும் ஒவ்வொரு பாடலையும் இவ்வளவு வகை படுத்தி செய்ய முடியுமா என்று தெரியலை. ஒரு வரி விமர்சனம் கும்சும் கும்சும் - சிவாஜியின் சாஹானா ஹவா சுன் ஹவா - சொன்னாலும் கேட்பதில்லை, காதல் வைரஸ் இஷ்க் அதா (ஆண், பெண்) - வரிகள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இசை