அண்ட பிரம்மாண்ட கோடி அகில பரிபாலனா

அண்ட பிரம்மாண்ட கோடி அகில பரிபாலனா    
ஆக்கம்: தம்பி | January 2, 2009, 5:58 pm

பாடல் வெளியாகும் அன்றே இணைத்திலிருந்து தரவிறக்கி கேட்கும் மனோபாவம்தொடர்ந்தபடி இருப்பதால் அது தவறு என்பதே மறந்து விட்டிருக்கிறது. இணையகாலத்தில் இதெல்லாம் சகஜமப்பா என்றாலும் அவ்வப்போது தோன்றுகிறது.கோழித்தலையை அறுக்கும் நேரத்தில் ச்ச்சோ என்றாலும் அடுத்தநொடி குழம்பைநினைத்து நாக்கு உச்சு கொட்டும். சேது படம் பார்த்து பாலா மீது பிரமித்திருந்தேன்.நான் முதல் முதலாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்