அணு ஆயுதப் போரில் விளையும் பேரழிவுகள் -5

அணு ஆயுதப் போரில் விளையும் பேரழிவுகள் -5    
ஆக்கம்: Jayabarathan S | January 8, 2010, 4:05 am

(கட்டுரை: 5) சி. ஜெயபாரதன் B.E.(Hons) P.Eng (Nuclear) கனடா பேரழிவுப் போராயுதம் உருவாக்கி மனித இனத்தின் வேரறுந்து விழுதுகள் அற்றுப் போக, விதைகளும் பழுதாக ஹிரோஷிமா நகரைத் தாக்கி நரக மாக்கி நிர்மூல மாக்கியது, முற்போக்கு நாடு ! நாகசாகியும் நாச மாக்கப் பட்டது ! இப்போது தோன்றின புதுயுகத்து நியூட்ரான் குண்டுகள் ! கதிரியக்கம் பொழியும் புழுதிக் குண்டுகள் ! அணு ஆயுத வெடிப்பில் புகை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: உலகம் அறிவியல்