அடொப் அப்பலோ வெளியானது

அடொப் அப்பலோ வெளியானது    
ஆக்கம்: பகீ | March 24, 2007, 9:41 am

இன்று நாளை என்று நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்திருந்த அடொப் அப்பலோ சில நாட்களின் முன்னர் அல்பா பதிப்பாக வெளியானது. நீண்ட நாட்களாக இதனை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவர்களில் நானும் ஒருவன்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி