அடையாளம்

அடையாளம்    
ஆக்கம்: அனிதா | October 12, 2009, 10:44 am

வெளியூரில் இருக்கும் தாத்தாவைமறந்துவிடாமல் இருக்கதினம் புகைப்படம் காட்டிபழக்குகிறாள் அம்மாஊருக்கு வந்தபோதுபுகைப்படம் நடமாடுவதை கண்டுமிரண்டதிர்ந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை கவிதை

அடையாளம்    
ஆக்கம்: ♠ யெஸ்.பாலபாரதி ♠ | June 26, 2007, 9:00 am

தூசுகளால் நிறைந்த கண்ணாடி கதவில் பெயரெழுதிச்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை