அசத்தல் விளம்பரம்

அசத்தல் விளம்பரம்    
ஆக்கம்: சேவியர் | August 21, 2007, 5:25 pm

விளம்பரங்களுக்கு வசீகரிக்கும் தன்மை உண்டு. நான் விளம்பரங்களின் பிரியன். விளம்பரங்களில் தெரியும் கலை நயமும், ஆழமான கற்பனையும் பலநேரங்களில் நம்மை வியப்பின் உச்சிக்கு இட்டுச்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஊடகம்