அகல் பரப்புத் தொடர் காட்சி படங்கள் - Panoramic photographs

அகல் பரப்புத் தொடர் காட்சி படங்கள் - Panoramic photographs    
ஆக்கம்: Deepa | September 1, 2008, 10:42 am

விக்ஷணரியில் கண்டெடுத்தது -அகல் பரப்புத் தொடர் காட்சி – Panoramic viewஅகல் பரப்புத் தொடர் காட்சி படக்கள் அல்லது panoramic photograhs என்று சொல்லப்படும் படங்கள் சில :-அருமையா இருக்கில்லே.. அப்படியே ஒரு சில நொடிகள் அந்த இடத்துக்கே போன மாதிரி ஒரு உணர்வு வருது இல்லையா.. .. அது தான் ஒரு உத்தமமான அகல் பரப்புத் தொடர் காட்சி படத்தின் வெற்றியும் கூட.ஏன்னா , நம்ம கண்களின் தீர்மானிக்கப்பட்ட பார்வையின்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் சித்திரம்