அகநானூறு அறிமுகமும் பாடிய புலவர்களும்

அகநானூறு அறிமுகமும் பாடிய புலவர்களும்    
ஆக்கம்: முனைவர் மு.இளங்கோவன் | March 1, 2008, 1:23 am

சங்க இலக்கியங்களில் அகப்பொருள் பற்றிய செய்திகளை விரிவாகத் தரும் நூல் அகநானூறு ஆகும்.அகம்+நானூறு என இதனைப் பிரித்துப் பார்க்கலாம். அகப்பொருள் தொடர்பான நானூறு பாடல்களைக் கொண்டது என்ற அடிப்படையில் இந்நூல் நானூறு பாடல்கலைக் கொண்டுள்ளது.கடவுள் வாழ்த்தாக ஒரு பாடல் உள்ளது.இதனைப் பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்.13 அடி சிறுமையும் 31 அடி பெருமையும் கொண்ட பாடல்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் கவிதை