அகதியான ஈழ நிலம்...ஒரு புகைப்படக்குமுறல்..!!

அகதியான ஈழ நிலம்...ஒரு புகைப்படக்குமுறல்..!!    
ஆக்கம்: மதிபாலா | November 19, 2008, 8:43 am

ஆயுதங்களுக்கு பயந்து ஆடுமாடுகளும் அகதியாயின....மனிதர்களின் வலியையே உணர முடியாதவர்களுக்குஇந்த வாயில்லா ஜீவன்களின் வலியை உணர்த்துவதெப்படிஎன்ற கவலையில் ஆடுகளை ஒட்டும் சிறுவன்.!!!இணைந்து வாழ்ந்த உழவு நிலத்தை பறிகொடுத்தாலும்நம்பிக்கையை பறி கொடுக்காமல் தனக்காக உழைத்துத்தேய்ந்த மிதிவண்டியை மட்டும் உடமையாக்கிநகர்ந்து செல்லும் இம்முதியவரின் காலத்திலாவது விடிவு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் சித்திரம்