ஃபோர்ட்ரான் உருவாக்கிய ஜான் பேக்கஸ்

ஃபோர்ட்ரான் உருவாக்கிய ஜான் பேக்கஸ்    
ஆக்கம்: செல்வராஜ் | March 27, 2007, 11:49 pm

நவீன கணிமைக்கும் அதில் குறிப்பாக மென்பொருள் வளர்ச்சிக்கும் ஒரு பெரிய மைல்கல்லாக இருந்த ஃபோர்ட்ரான் (Fortran) என்னும் கணிமொழியை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »