ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அண்டு ஜங்க் ஃபுட்

ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அண்டு ஜங்க் ஃபுட்    
ஆக்கம்: கண்மணி | July 8, 2007, 7:54 am

இந்த ஃபாஸ்டான உலகத்துல மக்கள் நாடுவது எல்லாம் குயிக் அண்டு ரெடிமேட் அயிட்டங்கள் தான்.அது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நலவாழ்வு