"புதிய கட்சி தொடங்குகிறேன்" பீதியை கிளப்பும் நடிகர் கார்த்திக்