மாற்று! » பதிவர்கள்

yasonathan@yahoo.com.au (மணிமேகலா)

சோகம்    
July 19, 2009, 9:47 am | தலைப்புப் பக்கம்

இரத்தத்தின் அறிகுறி ஏதுமில்லை,எங்குமே இல்லைஎல்லா இடங்களிலும் நான் தேடிப் பார்த்து விட்டேன்.கொலையாளியின் கைகள் சுத்தமாக இருக்கின்றன.விரல் நகங்களோ பளீச்சென்று இருக்கின்றன.கொலைக்காரன் ஒவ்வொருவனுடய சட்டைக் கைகளிலும்எந்தக் கறையும் இல்லை.இரத்தத்தின் அறிகுறி இல்லை;சிவப்பின் சுவடு இல்லை,கத்தி ஓரத்தில் இல்லை,வாள் முனையிலும் இல்லை.தரையில் கறைகள் இல்லை,கூரையும் வெள்ளை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை