மாற்று! » பதிவர்கள்

top10shares

ஆப்ஷன்ஸ்    
April 9, 2008, 2:29 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஆப்ஷன்ஸ் பெரும்பாலனவர்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் என்ன என்பது தெரிவதில்லை. இன்று பல புத்தகங்கள் எழிய தமிழில் இதை எழுதி வெளிவந்துள்ளது. ஆர்வத்தில் நாம் அனைவமே புத்தகம் வாங்குகிறோம், ஆனால் நம்மில் பலர் அதை திறந்து பார்ப்பதோடு சரி… இதற்கு நானும் விதிவில்க்கு இல்லை.. ஒரு பக்க கட்டுரையை வாசிப்பதிலே நமக்கு இருக்கும் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் ஒரு புத்தகத்தை படிப்பதிலே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நிதி