மாற்று! » பதிவர்கள்

thamizhagam

தமிழில் பெயரிடுவோம்!    
December 13, 2007, 1:57 pm | தலைப்புப் பக்கம்

தமிழில் பெயரிடுவோம்!  -மா. தமிழ்ப்பரிதி “தமிழரின் தமிழ்க்குழந்தை தமிழ்ப்பெயரே பெறுதல் வேண்டும்-பாவேந்தர் பாரதிதாசன்” வாழ்வில் தாய்மொழியில் மட்டுமே மொழிந்துயிர்க்கும் பறவை, பூச்சி, விலங்கினங்களுக்கு இக்கட்டுரைஉலகின் தொன்மையான மொழியான தமிழின் சிறப்பினை, உலகமே போற்றுகின்றது; பெருமை செய்கின்றது. ஆனால் தாய்த்தமிழகத்தில் தமிழின் மீது தமிழர் காட்டும் அக்கறை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சமூகம்