மாற்று! » பதிவர்கள்

skcsknathan001

அரசாங்க உத்தியோகத்தரும் தனியார் தொழிலும்    
September 11, 2007, 12:44 pm | தலைப்புப் பக்கம்

அரசாங்க உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்கள் அதே தொழிலை தனிப்பட்ட முறையிலும் செய்யத் தடை விதிக்க வேண்டும். அரசாங்க சம்பளத்தையும் வாங்கிக் கொண்டு அதே தொழிலை ஒருவர் தனியாராக செய்தால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை பணி

தமிழில் தொழில் பெயர் பதிவு    
June 17, 2007, 10:28 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கனடாவில் நிங்கள் ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு அந்த நிறுவனப் பெயரைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். அந்த பதிவுப் பத்திரம் ஆங்கிலத்தில் (அ) பிரஞ்சு மொழியில் மட்டும் தான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் தமிழ் சட்டம்

சமய ஆலயங்கள்    
May 16, 2007, 7:09 pm | தலைப்புப் பக்கம்

எந்த மத சமய ஆலயங்களும் ஒரு நிறுவனம் போல் கருதப்பட வேண்டும். அதாவது சமய கோவில்கள் ஒரு இலாப நோக்கற்ற தாபனமாகக் கருதி வரி விலக்கீடு கொடுக்கக் கூடது. பல சமய தாபனங்கள் இந்த வரி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் பொருளாதாரம்

Roundabout vs சமிஞ்சை சந்திப்பு    
May 16, 2007, 5:48 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Roundabout ===நன்மை=== ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் என்று வாகன போக்குவரத்து நிறுத்தி வைக்கப்படாமை. வாகன போக்குவரத்து தடைபடாமல் தொடர்ச்சியாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்