மாற்று! » பதிவர்கள்

siva

உருளைக் கிழங்குச்செய்கை    
November 22, 2007, 8:08 am | தலைப்புப் பக்கம்

இலங்கையில் உருளைக்கிழங்குச் செய்கையானது 1948 ம் ஆண்டில் விவசாயத்திணைக்களத்தால் பரீட்சார்த்தமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதன்பின் 1957 ம் ஆண்டளவில் மலைநாட்டில் வெற்றிகரமாக பயிரிடப்பட்டது. நாளடைவில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலும் உருளைக்கிழங்குச் செய்கை விருத்தியடைந்தது.1990 ம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் இலங்கையின் மொத்த உற்பத்தியில் 20 % ஆனது யாழ்குடாநாட்டிலேயே உற்பத்தி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: