மாற்று! » பதிவர்கள்

siddhan

மை டியர் குட்டிச்சாத்தான்    
November 22, 2008, 10:51 am | தலைப்புப் பக்கம்

குட்டிச்சாத்தான். குறும்பு செய்யும் குழந்தைகளை இப்படி "அன்புடன்" அழைப்பது நமது வழக்கம்.நான் அடிக்கடி இத்த வார்த்தையை உபயோகிப்பேன்.எனது அக்கா மகனை இப்படித்தான் கூப்பிடுவேன்.அவன் சரியான அறுந்த வால்.ஒரு நிமிடம் கூட சும்மா இருக்க மாட்டான்.அதே சமயம் பெரிய ஆட்களையும் அப்படி அழைப்பேன். எங்கள் அலுவலகத்தில் எனக்கு அடுத்த இருக்கையில் அமரும் நபரை இப்படி சொல்லி...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

லிட்டில் மேரி சோக்கு    
June 8, 2007, 8:11 am | தலைப்புப் பக்கம்

லிட்டில் மேரி ஜோக்குகள் அமெரிக்காவில் பிரபலம்(லிட்டில் ஜானி ஜோக்கும் தான்.ஆனால் பெரும்பாலான லிட்டில் ஜானி ஜோக்குகள் 'ஏ' ரகத்தை சார்ந்தவை).லிட்டில் மேரியை ஒரு அப்பாவி சிறுமியாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை

இது ஒரு சோக்கு!!!    
November 5, 2006, 1:44 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இது ஒரு சோக்கு.அதாவது நகைச்சுவை. மூன்று நண்பர்கள் ஒரு ஆயிரம் மாடி குடியிருப்பில் வசித்து வந்தார்கள்.அவர்களது வீடு 910வது தளத்தில் இருந்தது.லிப்ட் வசதி இருப்பதால் அவர்களுக்கு ஒன்றும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கதை நகைச்சுவை