மாற்று! » பதிவர்கள்

rkalaikkovan@yahoo.com(Dr.R.Kalaikkovan and Dr.M.Nalini)

கோவணநாடகம்    
February 20, 2010, 12:00 am | தலைப்புப் பக்கம்

சோழர்களின் விருப்பத்திற்கு உகந்த உறைவிடமான பழையாறையில் வாழ்ந்தவர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு

சோழர் கால ஆடலாசான்கள்    
December 20, 2009, 12:00 am | தலைப்புப் பக்கம்

சோழர் காலத்தில் ஆடற்கலை நூல்களும் பயிலிடங்களும் இருந்தாற் போல் ஆடல் கற்பிக்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வரலாறு

ஆடற்கலை வாயிலாக அறியப்படும் தமிழின் தொன்மையும் தமிழர் பெருமையும் - 2    
July 20, 2007, 12:00 am | தலைப்புப் பக்கம்

சாக்கைக் கூத்தன், சாலினிகி. பி. 550க்கும் கி. பி. 900க்கும் இடைப்பட்டு விளங்கிய பல்லவர்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ் வரலாறு