மாற்று! » பதிவர்கள்

puthagapiriyan

"அரசு குறித்து - லெனின் " பகுதி III    
April 17, 2007, 4:49 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பண்டத்திலிருந்து, பண்ட மாற்றத்திலிருந்து, பணத்தின் ஆதிக்கம் தோன்றியதிலிருந்து எழுந்தது மூலதனத்தின் ஆதிக்கம், பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் , அல்லது திட்டவட்டமாகக் கூறினால்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்

வால்காவிலிருந்து கங்கை வரை    
April 16, 2007, 3:49 am | தலைப்புப் பக்கம்

சிந்தனைப் புரட்சிக்கு வித்திட்ட புத்தகம்மனித...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்