மாற்று! » பதிவர்கள்

noreply@blogger.com (டொக்டர்.எம்.கே.முருகானந்தன்)

தெணியானின் 'இன்னொரு புதிய கோணம்.'    
July 26, 2008, 9:33 am | தலைப்புப் பக்கம்

வாழ்வின் வசந்தங்களைத் தொலைத்துவிட்டு போரின் சகதிக்குள் சிக்கி உயிர் மூச்சுக்காய்த் திணறிக் கொண்டிருக்கும் பேதைகளானோம். எத்தனை கனவுகள் எங்கள் இளமைக் காலத்திலே. மொட்டுக்களாக அரும்பி விரியாமலே கருகிவிட்டன. கனவுகளையும் தொலைத்த அபாக்கியவான்கள் நாம்.சாதி சமய பேதமற்ற, ஆண்டான் அடிமை நிலை மறைந்த, அடக்குமுறை ஒழிந்த, சமத்துவம் எங்கெணும் நிலைத்த தேசம் எமக்குக் கிட்டுமென…....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்