மாற்று! » பதிவர்கள்

mesofunny

Irony    
January 18, 2010, 6:00 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Submitted by: I don’t remember. via Submission page For more demotivational posters check out Very Demotivational! Favorite Comment: The temptation to make lame jokes about “Hot Wheels” is...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: