மாற்று! » பதிவர்கள்

kuppusamy

பச்செளலி    
August 12, 2007, 6:31 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பகுப்புகள்:

ஐயம்பனா    
August 3, 2007, 6:58 am | தலைப்புப் பக்கம்

1) வேறு பெயர்கள்: Apana, Ayapana, Inpana2) தாவரப் பெயர்கள்: Eupatdrium Triplinerve3)...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

குமரி    
July 19, 2007, 8:22 am | தலைப்புப் பக்கம்

1. வேறு பெயர்கள்- சோற்றுக் கற்றாழை, கன்னி, தாழை.2. தாவரப்பெயர்-...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

பதிமுகம்    
July 12, 2007, 6:22 am | தலைப்புப் பக்கம்

பதிமுகம்1. வேறுபெயர்கள்-...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

மூலிகைவளம்    
July 4, 2007, 9:10 am | தலைப்புப் பக்கம்

மூலிகைவளம்பழங்காலத்தில் மூதாதையர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தைக் காப்பாற்ற மூலிகை செடிகளின் இலை, வேர், காய், பழம், பட்டை, மற்றும், விதைகளைப் பயன் படுத்தினர். பழங்காலத்தில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: