மாற்று! » பதிவர்கள்

intimateramc

என்ன மாமு எப்படி கீறே ?    
December 12, 2007, 11:37 am | தலைப்புப் பக்கம்

How will it be if we say some English slangs in Tamil Have a nice day!இனிய நாளை வைச்சிக்கோ What’s up?மேல என்ன? You’re kidding!நீ குழந்தை செய்யற Don’t kid me!என்னை குழந்தை ஆக்காதே ! Yo, baby! What’s up?யோ! குழந்தை! மேல என்ன ? Cool man!குளுருது மனுஷனே ! Check this out, man!இதை சோதனை பண்ணு மனுஷனே Don’t mess with me, dude.கம்மனாட்டி என் கைல வைச்சிகாதே ! She’s so fine!அவள் ரொம்ப அபராதம் ! Listen buddy, that chick’s mine, okay!?தோஸ்து கேட்டுக்கோ! அந்த கோழி **** என்னோடது ! இன்னா? Hey...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நகைச்சுவை