மாற்று! » பதிவர்கள்

feedback@tamiloviam.com (பேராசிரியர் க. ஜெயந்தி)

சங்க இலக்கியத்தில் மேலாண்மை    
March 21, 2008, 4:50 am | தலைப்புப் பக்கம்

முதல் மூன்று கட்டுரைகள் சங்க இலக்கியங்கள், திருக்குறள், இரட்டைக் காப்பியங்கள் ஆகிய பழந்தமிழ் நூல்களைக் களங்களாகக் கொண்டமைந்துள்ளன. இக்கால கட்டுமானத் தொழில்நுட்பம், வேளாண் மேலாண்மை, நீர் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் பயன்பாட்டில் இருக்கும் தொழில்நுட்பங்களுக்குப் பழந்தமிழர்தம் தொழில்நுட்பங்களே அடிப்படையாக இருக்கின்றன என்பதை இக்கட்டுரைகள் தக்க சான்றுகளோடு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இலக்கியம்