மாற்று! » பதிவர்கள்

feedback@tamiloviam.com (ஜோதிடரத்னா S. சந்திரசேகரன்)

காரகோ பாவனாசாய    
January 4, 2008, 4:10 am | தலைப்புப் பக்கம்

ஜோதிடத்தில் "காரகோ பாவனாசாய" என்னும் கருத்து நிலவுகிறது. என்னவென்றால் ஒவ்வொரு கிரகமும் எவைகளுக்கெல்லாம் காரகத்துவம் வகிக்கின்றதோ, அந்தந்தக் காரகங்களைக் குறிக்கும் வீட்டில் இருந்தால் அந்தக் காரகத்துவம் சரியாக இருக்காது. ஏதோ விடுகதை போடுவதைப் போல் இருக்கிருக்கிறது அல்லவா? இன்னும் கொஞ்சம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம்