மாற்று! » பதிவர்கள்

elementg

Zen - 1    
February 16, 2008, 10:05 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இரவனைத்தையும் வெளியே கொட்டிய பின்னும் முழு பகலுக்குமுன் விடியற்பொழுது சபிக்கப்பட்டதுதான். -elementgandhi@yahoo.co.in ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை

Distance = Speed * Time    
February 15, 2008, 4:40 pm | தலைப்புப் பக்கம்

நம் ஊடலின் கடைசி பகுதியில் ‘Dear’ என்றாரம்பிக்கும் உன் இமெயிலில் தான் உணர்ந்தேன் நம் இருவருக்குமிடையில் இத்தனை தூரமென -elementgandhi@yahoo.co.in ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை