மாற்று! » பதிவர்கள்

cinematoons

(ATM) Azhagiya Tamil Magan's Area Distributers    
January 23, 2008, 10:05 am | தலைப்புப் பக்கம்

Original Story-Vijay’s ATM was released for Deepavali and the film is said to be out of competition in Deepavali releases as the film failed to attract the Tamil...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

Pongal Race Winner    
January 21, 2008, 2:31 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Original Story-Ajith's Billa confirmed biggest hit in kollywood.Where bheema and other pongal realease carries mixed reports.Here it is the Sify's Chennai box office status...தொடர்ந்து படிக்கவும் »


Ajith's Daughter At School    
January 18, 2008, 3:54 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Ajith and his lovely wife Shalini were blessed with a baby girl(Joan).Just an imagination after 'Joan'...தொடர்ந்து படிக்கவும் »


Shreya In Sivaji 175th Day Function    
January 14, 2008, 11:01 am | தலைப்புப் பக்கம்

Orginal Story-Shreya went for Rajnikanth's Sivaji 175 function where where Chief Minister M.Karunanidhi was the chief guest.The way Shreya dressed for the function was very provocative manner, and she rode up her knees while sat.This became big issue among politians...தொடர்ந்து படிக்கவும் »


Dhanush's Jockey Jatti    
January 11, 2008, 5:05 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Original Story-For polladhavan dhanush focussed on getting a better physique and a...தொடர்ந்து படிக்கவும் »