மாற்று! » பதிவர்கள்

atomhouse

பயணம்    
December 29, 2008, 5:00 pm | தலைப்புப் பக்கம்

சிறு  கதவுகளில் சிறு வாழ்க்கைகள், சுவரில் அகப்பட்டச் சித்திரங்களாய் ஒற்றை பரிமாணத்தில் நகர்கின்றன.. அந்தரத்தில் நிற்கும் பாலங்கள், நதிகளிருந்த மணல் வெளிகள், உறக்கமற்ற ஒற்றைக் கடைகள்.. இரைச்சல்களின் உறக்கத்திற்க்கப்பால், மலைச்சரிவின் அடிவயிற்றில் விழித்துக்கொண்டேன்; ஒற்றை பெரிய கரிய மலையினின்று இன்னொன்று, அதன் பின்னே இன்னொன்று, அதன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை