மாற்று! » பதிவர்கள்

aravindan neelakandan

இறையுதிர் காலம்-6: வானின் உயரத்திலிருந்து அகத்தின் ஆழத்துக்கு    
September 4, 2009, 5:11 am | தலைப்புப் பக்கம்

கற்கால மனிதன் தன் வானியல் அவதானிப்புகளை தொன்மங்களாக மாற்றினான். அவனது அகத்திலிருந்து எழுந்த தொன்மங்களும் அவனது புறத்திலிருந்து கிடைத்த அவதானிபுகளும் அவனுள்ளும் வெளியிலும் மோதின. சில அடிப்படை அக-தொன்மப்படிவங்களும் ஆதாரமான வானியல் நிகழ்வுகளும் இக்காலத்தில் ஒன்றுடன் ஒன்று பின்னிப்பிணைந்தன. கண்ணுக்கு தெரியாத பிரம்மாண்ட அச்சுகளை மையப்படுத்திய சுழல்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: