மாற்று! » பதிவர்கள்

V.N.Giritharan

பிள்ளைப் பிராயத்திலே...... 1    
September 18, 2006, 12:03 am | தலைப்புப் பக்கம்

நான் மீன் பாடும் தேனாடாம் மட்டுநகர் சென்ற கதையிது. அப்பொழுது எனக்கு வயது பன்னிரண்டுதான். அம்மண்ணில் இருந்த காலகட்டமும் நான்கோ ஐந்து நாட்கள்தான். இருந்தாலும் அந்தக் குறுகிய...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம் அனுபவம்