மாற்று! » பதிவர்கள்

Theo..

வேலைக்காரிகளின் புத்தகம்    
April 25, 2007, 5:25 pm | தலைப்புப் பக்கம்

      ரிஸ் மெத்ரோ நிலையமொன்றிற்தான் “Les Bonnes” நாடகத்திற்கான விளம்பரத்தை நான் பார்த்தேன். இந்த நாடகத்தைக் குறித்துப் பிரம்மராஐன் எழுதிய கட்டுரையொன்றை அப்போது நான் படித்திருந்தேன். நாடகப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

கொக்கட்டிச்சோலை -சேனன்    
April 14, 2007, 6:54 pm | தலைப்புப் பக்கம்

  கொக்கட்டிச் சோலை ஒரு பாலை - அங்கு நான் கைககட்டிச் சீவித்த வேளை - ஒரு விடியாத காலை மம்பெட்டி கொண்டாந்து தருவார் - மத்தியானம் சோறு தண்ணி தந்து தோட்டப்பக்கம் கைகாட்டி விடுவார் -...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

மதுரக்குரல் மன்னன்…..    
December 16, 2006, 9:01 am | தலைப்புப் பக்கம்

    - ஷோபாசக்தி   சாலையிற் தார் உருகிச் செல்லும் நெருப்பு வெயிலில் யாழ்ப்பாணத்தின் சிறு நகரம் ஒன்றிற்குள்ளால் எங்களது வாகனம் சென்றுகொண்டிருந்தது. வாகனத்திற்குள் எனது சகாக்கள் முழு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: