மாற்று! » பதிவர்கள்

Srikanth

Zimbabwe issues Fifty crore value in single currency note    
May 27, 2008, 2:29 am | தலைப்புப் பக்கம்

ஜிம்பாப்வே நாட்டில் பொருளாதாரம் மிகவும் மோசமான நிலைமையில் விழுந்து கொண்டு இருக்கிறது. இரண்டு ரொட்டி துண்டு வாங்க ஐம்பது கோடி ஜிம்பாபே ரூபாய்கள் தேவை! இதற்காக மக்கள் கையில் பெட்டி பெட்டியாக நோட்டுகளுடன் அலைய வேண்டிய நிலை. இதை சமாளிக்க ஜிம்பாப்வே அரசாங்கம் கோடிக்கணக்கில் ஒரு கோடி, இருபது கோடி, ஐம்பது கோடி என்பன போன்ற மதிப்பில் நோட்டுகளை அச்சடித்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

திருப்பாவை 30 - வங்கக் கடல்    
January 14, 2008, 10:09 am | தலைப்புப் பக்கம்

வங்கக் கடல்கடைந்த மாதவனைக் கேசவனைத் திங்கள் திருமுகத்துச் சேயிழையார் சென்றிறைஞ்சி அங்கப்பறை கொண்டவாற்றை யணி புதுவைப் பைங்கமலத்தண்தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன சங்கத்தமிழ்மாலை முப்பதுந் தப்பாமே இங்கிப்பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டுமால் வரைத்தோள் செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்றின்புறுவர் எம்பாவாய்! வங்க கடல் எனும் மரக்கலங்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 29 - சிற்றஞ் சிறுகாலே    
January 14, 2008, 4:19 am | தலைப்புப் பக்கம்

சிற்றஞ் சிறுகாலே வந்துன்னைச் சேவித்துன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய் பெற்றம் மேய்த்துண்ணும் குலத்தில் பிறந்துநீ குற்றேவல் எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாது. இற்றைப் பறைகொள்வான் அன்றுகாண் கோவிந்தா! எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உன்றன்னோடு உற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட்செய்வோம் மற்றை நங்காமங்கள் மாற்றேலோ ரெம்பாவாய்! இது திருப்பாவையின் முத்தாய்ப்பான பாசுரம்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 28 - கறவைகள் பின்சென்று    
January 13, 2008, 3:18 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கறவைகள் பின்சென்று கானஞ் சேர்ந்துண்போம் அறிவொன்று மில்லாத ஆய்க்குலத் துன்றன்னைப் பிறவி பெறுந்தனைப் புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா! உன்றன்னோடு உறவேல் நமக்கிங்கு ஒழிக்க ஒழியாது அறியாத பிள்ளைகளோம் அன்பினாலுன்றன்னைச் சிறுபேரழைத்தனவுஞ் சீறியருளாதே இறைவா நீ தாராய் பறையேலோ ரெம்பவாய்! கோவிந்தா! உன்றன்னைப் பாடிப்பறை கொள்ள வந்தோம் என்று சொன்ன...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 27 - கூடாரை வெல்லுஞ் சீர்க் கோவிந்தா!    
January 12, 2008, 4:25 am | தலைப்புப் பக்கம்

கூடாரை வேல்லுஞ் சீர்க் கோவிந்தா! உன்றன்னைப் பாடிப்பறைகொண்டு யாம் பெறு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாகச் சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனையப் பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பால்சோறு மூடநெய் பெய்து முழங்கை வழிவாரக் கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்! ‘பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்சசன்னியம் போல்வன.. ஆலினிலையாய் அருள்’ என்று இதற்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 26 - மாலே! மணிவண்ணா!    
January 11, 2008, 5:06 am | தலைப்புப் பக்கம்

மாலே! மணிவண்ணா! மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வனகள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல்வன பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சன்னியமே போல்வன சங்கங்கள் போய்ப் பாடுடையனவே சாலப் பெரும்பறையே பல்லாண் டிசைப்பாரே கோல விளக்கே கொடியே விதானமே ஆலினிலையாய்! அருளேலோ ரெம்பாவாய்! பூவைப் பூவண்ணா! நீ சீரிய சிங்காதனத்திருந்து யாம் வந்த காரியம் ஆராய்ந்து அருள்! என்று இவர்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 25 - ஒருத்தி மகனாய்    
January 10, 2008, 2:31 am | தலைப்புப் பக்கம்

ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரத் தரிக்கிலானாகித் தான்தீங்கு நினைத்த கருத்தைப் பிழைப்பித்துக் கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே! உன்னை அருத்தித்து வந்தோம் பறைதருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம்பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்! கண்ணன் ஒரு அதிசய பிறவி! ஆலமாமரத்தின் இலைமேல் ஒரு பாலகனாய் ஞாலமேழும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 24 - அன்றிவ் வுலகம் அளந்தாய்!    
January 9, 2008, 4:17 am | தலைப்புப் பக்கம்

அன்றிவ் வுலகம் அளந்தாய் அடிபோற்றி ! சென்றங்கு தென்னிலங்கை செற்றாய் திறல்போற்றி ! பொன்றச் சகடமுதைத்தாய் புகழ் போற்றி ! கன்று குணிலாவெறிந்தாய் கழல் போற்றி ! குன்று குடையாவெடுத்தாய் குணம் போற்றி ! வென்று பகைகெடுக்கும் நின்கையில் வேல் போற்றி ! என்றென்றும் சேவகமே யேத்திப் பறைகொள்வான் இன்றுயாம் வந்தோம் இரங்கேலோ ரெம்பாவாய்! அன்றும் இன்றும் என்றென்றும் என்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 23 - மாரிமலை முழைஞ்சில்    
January 8, 2008, 5:37 am | தலைப்புப் பக்கம்

மாரிமலை முழைஞ்சில் மன்னிக் கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுற்றுத் தீவிழித்து வேரிமயிர் பொங்க வெப்பாடும் பேர்ந்துதறி மூரி நிமிர்ந்து முழங்கிப் புறப்பட்டுப் போதருமாப் போலே நீ பூவைப்பூவண்ணா! உன் கோயில் நின்றிங்ஙனே போந்தருளிக் கோப்புடைய சீரிய சிங்கா சனத்திருந்து யாம்வந்த காரியமா ராய்ந்தருளேலோ ரெம்பாவாய்! இதற்கு முந்தைய ‘அங்கண் மாஞாலத்தரசர்’ பாசுரத்தில்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 22 - அங்கண் மா ஞாலத்தரசர்    
January 7, 2008, 4:25 am | தலைப்புப் பக்கம்

அங்கண் மா ஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்துநின் பள்ளிக் கட்டிற்கீழே சங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலைப்பெய்தோம்! கிங்கிணி வாய்ச்செய்த தாமரைப் பூப்போலே செங்கண் சிறிச்சிறிதே எம்மேல் விழியாவோ! திங்களும் ஆதித்தியனும் எழுந்தாற் போல் அங்கணிரண்டுங் கொண்டெங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல்சாபம் இழிந்தேலோ ரெம்பாவாய்! ஆண்டாள் இந்த பாசுரத்தில் தன் சரணாகதியையும், தன் சேஷத்வ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 21 - ஏற்ற கலங்கள்    
January 6, 2008, 5:08 am | தலைப்புப் பக்கம்

ஏற்ற கலங்கள் எதிர்பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாதே பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் ஆற்றப் படைத்தான் மகனே! அறிவுராய்! ஊற்றமுடையாய்! பெரியாய்! உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே! துயிலேழாய் மாற்றார் உனக்கு வலிதொலைந்துன் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்துன் அடிபணியுமா போலே போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்! இதற்கு முந்தைய ‘முப்பத்து மூவர்’ பாசுரத்தில், பகவானையும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 20 - முப்பத்து மூவர்    
January 5, 2008, 9:14 am | தலைப்புப் பக்கம்

முப்பத்து மூவர் அமரர்க்கு முன்சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கலியே துயிலெழாய்! செப்பம் உடையாய்! திறலுடையாய்! செற்றார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலா துயிலெழாய்! செப்பென்ன மென்முலைச் செவ்வாய் சிறுமருங்குல் நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயிலேழாய்! உக்கமுந் தட்டொளியும் தந்துன் மணாளனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோர் எம்பாவாய்! இதற்கு முந்தைய பாசுரத்தில் பகவான்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 19 - குத்துவிளக்கெரிய    
January 3, 2008, 3:05 am | தலைப்புப் பக்கம்

குத்துவிளக்கெரியக் கோட்டுக்கால் கட்டில்மேல் மெத்தென்ற பஞ்சசயனத்தின் மேலேறிக் கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கைமேல் வைத்துக் கிடந்த மலர்மார்பா! வாய்திறவாய்! மைத்தடங் கண்ணினாய்! நீ உன்மணாளனை எத்தனைபோதும் துயிலெழ ஒட்டாய்காண் எத்தனையேலும் பிறிவாற்ற கில்லாயேல் தத்துவமன்று தகவேலோ ரெம்பாவாய்! ஆண்டாளுடன் சேர்ந்த திருவாய்ப்பாடிப் பெண்கள் அம்பரமே தண்ணீரே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 18 - உந்து மதகளிற்றன்    
January 2, 2008, 3:30 am | தலைப்புப் பக்கம்

உந்து மதகளிற்றன் ஓடாத தோள்வலியன் நந்த கோபாலன் மருமகளே நப்பின்னாய்! கந்தங் கமழும் குழலீ! கடை திறவாய்! வந்தெங்கும் கோழி அழைத்தன காண்! மாதவிப் பந்தல்மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகாண் பந்தார் விரலியுன் மைத்துனன் பேர்பாடச் செந்தாமரைக் கையால் சீரார் வளையொலிப்ப வந்து திறவாய் மகிழ்ந்தேலோ ரெம்பாவாய்! இதற்கு முந்தைய பாசுரத்தில் நந்தகோபரின் திருமாளிகையில் கண்ணனை எழுப்ப...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 17 - அம்பரமே    
January 1, 2008, 3:52 am | தலைப்புப் பக்கம்

அம்பரமே, தண்ணீரே, சோறே அறஞ்செய்யும் எம்பெருமான்! நந்த கோபாலா! எழுந்திராய்! கொம்பனார்க் கெல்லாம் கொழுந்தே! குலவிளக்கே! எம்பெரு மாட்டி! யசோதாய்! அறிவுறாய்! அம்பர மூடறுத் தோங்கி யுலகளந்த உம்பர்கோ மானே! உறங்கா தெழுந்திராய்! செம்பொற் கழலடிச் செல்வா! பலதேவா! உம்பியும் நீயும் உறங்கேலோ ரெம்பாவாய்! இந்த பாசுரத்தில், நந்த கோபருடைய திருமாளிகையுனுள்ளே ப்ரவேசித்த ஆண்டாள் நந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 16 - நாயகனாய் நின்ற    
December 31, 2007, 2:49 am | தலைப்புப் பக்கம்

நாயகனாய் நின்ற நந்தகோப னுடைய கோயில் காப்பானே! கொடித்தோன்றும் தோரண வாயில் காப்பானே! மணிக்கதவம் தாள் திறவாய்! ஆயர் சிறுமிய ரோமுக்கு அறைபறை மாயன் மணிவண்ணன் நென்னலே வாய்நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலெழப் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாற்றாதே அம்மாநீ! நேய நிலைக்கதவம் நீக்கேலோர் எம்பாவாய்! இதற்கு முந்தைய பத்து பாசுரங்களில், பத்து கோபிகைகளை - ஆய்ப்பாடியைச் சேர்ந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 15 - எல்லே! இளங்கிளியே!    
December 30, 2007, 3:06 am | தலைப்புப் பக்கம்

எல்லே! இளங்கிளியே! இன்னம் உறங்குதியோ? சில்லென்றழையேன் மின் நங்கைமீர் போதர்கின்றேன் வல்லையுன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுக. ஒல்லை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தெண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாற்றானை மாற்றழிக்க வல்லானை மாயனைப் பாடேலொ ரெம்பாவாய்! ‘திருப்பாவையாவது இப்பாட்டிறே’ என்று இந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 14 - உங்கள் புழக்கடை    
December 29, 2007, 3:19 am | தலைப்புப் பக்கம்

உங்கள் புழக்கடைத் தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழுநீர் வாய்நெகிழ்ந்து ஆம்பல்வாய் கூம்பினகாண் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போதந்தார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய்பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கயக் கண்ணானைப் பாடேலோர் எம்பாவாய்! ஆண்டாள் தம் குழுவினருடன் ஒவ்வொரு வீடாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 13 - புள்ளின்வாய்    
December 28, 2007, 1:12 am | தலைப்புப் பக்கம்

புள்ளின்வாய் கீண்டானைப் பொல்லா வரக்கனைக் கிள்ளிக் களைந்தானைக் கீர்த்திமை பாடிப்போய்ப் பிள்ளைக ளெல்லாரும் பாவைக்களம் புக்கார் வெள்ளி யெழுந்து வியாழம் உறங்கிற்று புள்ளுஞ் சிலம்பினகாண் போதரிக் கண்ணினாய்! குள்ளக் குளிரக் குடைந்து நீராடாதே பள்ளிக் கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளந் தவிர்ந்து கலந்தே லொரெம்பாவாய்! போதரிக் கண்ணினாய்! என்று ஆச்சரியமாக இந்த வீட்டுப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

திருப்பாவை 12 - கனைத்து    
December 27, 2007, 4:52 am | தலைப்புப் பக்கம்

கனைத்திளங் கற்றெருமை கன்றுக் கிரங்கி நினைத்து முலைவழியே நின்று பால்சோர நனைத்தில்லஞ் சேறாக்கும் நற்செல்வன் தங்காய்! பனித்தலை வீழநின் வாசற்கடை பற்றிச் சினத்தினால் தென்னிலங்கைக் கோமானைச் செற்ற மனத்துக் கினியானைப் பாடவும்நீ வாய்திறவாய்! இனித்தானெ ழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம் அனைத்தில்லத் தாரும் அறிந்தே லோரெம்பாவாய்! கர்ம யோகியாகவும் அனுஷ்டானத்தில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஆன்மீகம் இலக்கியம்

*saalaigal...* Exif Details: Aperture: f/18 - Exposure:    
November 12, 2007, 9:52 am | தலைப்புப் பக்கம்

saalaigal...Exif Details:Aperture: f/18 - Exposure: 1/160 - ISO: 1600 - @...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் போட்டி

குஜராத்தில் ஒரு தமிழ்த் திரைப்படம்    
September 14, 2005, 9:04 pm | தலைப்புப் பக்கம்

விசித்திரமான செய்தி ஒன்று கண்ணில் பட்டது; அமெரிக்காவில் 'Only in America' என்று சில செய்திகளைப் பிரகடனப் படுத்துவார்கள், அது போல் இதை 'Only in India' என்று சொல்லலாம்.குஜாராத்தில் ஒரு பத்தொன்பது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »