மாற்று! » பதிவர்கள்

Sri Rangan

யுத்தமற்ற வாழ்வு: "அழகானது".    
June 27, 2007, 9:12 pm | தலைப்புப் பக்கம்

யுத்தமற்ற வாழ்வு: "அழகானது".இந்தவுலகத்தின் இன்றைய சமூகவுளவியலானது வெறுமனமே கனாக்காணும் மனதை எல்லோருக்கும் வழங்கியுள்ளது.திட்டமிடப்பட்ட இந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

மொழியின் நிலை:வாழ்வும்,சாவும்!    
February 11, 2007, 6:07 pm | தலைப்புப் பக்கம்

மொழியின் நிலை:வாழ்வும்,சாவும்!"என்னை அநுமதியுங்கள்.என்னுடைய சுயமும்,பாமரத்தனமும் மனித்துவத்தையும் அதன் ஆழத்தையும் புரிந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

சரி,அப்ப ஐ.பீ.சீ வானொலி கேட்போம்    
January 27, 2007, 10:22 pm | தலைப்புப் பக்கம்

தமிழ்."தமிழினி மெல்லச் சாகும்"என்றொரு கட்டுரையைத் தொண்ணூறின் ஆரம்பத்தில் அறிஞர் கோப்பாய் சிவம் எழுதினார்.அப்போது இலங்கைச் சூழலில் இது சாத்தியமில்லை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: