மாற்று! » பதிவர்கள்

SpikedMath

The IQ Test    
October 24, 2009, 8:05 pm | தலைப்புப் பக்கம்

The second question is "the odd one out". ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: