மாற்று! » பதிவர்கள்

Shankar Ganesh

Open any link in text only mode in Google Chrome    
March 25, 2011, 5:03 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Ever opened a web page that’s completely filled with ads? Chances are you’re not alone. Many of us have to wade through blocks of flashy ads before any useful content loads on a page. Some ads can be tolerated, but you can’t stand many of them. That’s why I’ve made this extension for Chrome. Once installed, you can right click on any link in Google Chrome and choose ‘Open in text only mode’. The web page you clicked on will open in a new tab, devoid of ads and clutter. Right click option...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்

Review: X-Mini Speakers    
December 6, 2010, 7:36 am | தலைப்புப் பக்கம்

Last week, Mobhip HQ got a glimpse of X-Mini Speakers and ever since, we’ve been in love with these cute little things. X-Mini speakers come in four varieties: X Mini I V1.1, X Mini II, X-Mini Max II and X Mini Happy. X Mini I Speakers Review X Mini I is the smallest of the lot – very portable and very handy. The tweeter lid on top is a simple add on, but it’s quite useful – it protects the inner parts of the speakers from dust and can also be used to direct sound in the right...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

10 Kick Ass Widgets Android Should Have Shipped With, But Didn’t    
October 12, 2010, 11:30 am | தலைப்புப் பக்கம்

Apps are the best part of any smartphone. Widgets, on the other hand, don’t get much love but if you really start using them, you’ll find them more indispensable than apps. Widgets are a godsend – they let you quickly monitor and toggle settings. Here’s a hand-picked list of some of the best widgets available for your Android phone. Pick and use what you really need. Appbrain links included. Mobile Signal Widget The Mobile Signal Widget for Android constantly displays the signal strength...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

Goal Setting Bull Shit    
July 20, 2010, 12:25 pm | தலைப்புப் பக்கம்

There have been a couple of times when I’ve been lectured on ‘Goal Setting’ when I was in school. Somebody will come up and talk on why setting goals is the most important thing one can do when in school. Somehow, you’re supposed to decide what you want to be in life when you complete schooling. They’ll ask you questions like: “Where do you see yourself ten years from now?”. Yeah, that’s right – ten years. That’s OK. Kids have to live on their own, a few years after school. All right. Some...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

Creating Tests Online Made Easy With Zoho Challenge    
June 10, 2010, 10:19 am | தலைப்புப் பக்கம்

(Full Disclosure: The author is currently working as an intern at Zoho) Zoho Challenge is a nifty web application that will let you generate tests online in a breeze. Zoho Challenge’s test generator helps teachers by letting them create tests online. They just need to add questions in the question bank, and at the click of a few buttons, they can create tests and assign them to students. Zoho Challenge has also been adapted by businesses to evaluate candidates for job selection. Zoho...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

Hide Secret Files Inside Pictures and Other Files With OmniHide; Givea...    
February 6, 2010, 6:05 pm | தலைப்புப் பக்கம்

There are occasions when you will want to hide files secretly to protect from or prevent unasked access. You must have heard of a handful of tricks on how to hide files inside pictures and other files in Windows. OmniHide is a cool little tool that will let you hide files within other files – the Pro version can hide files inside an image file, a video, an audio file like an MP3 or any text document. What’s more – you can password protect files for that extra safety. Hiding a file...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

Don’t Scrap Deemed Universities. Please.    
January 26, 2010, 10:11 am | தலைப்புப் பக்கம்

Professor R. Sethuraman of SASTRA University, where I’m currently studying, has summed up all that I wanted to say about the ongoing happenings with regards to the deemed university system in India. In an editorial in the Hindu today, he says: “[...] There are good deemed universities offering innovative degree programmes, engaging in quality research leading to publications, and providing high-quality teaching. The government’s role must be to identify and encourage such deemed...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

There is so much joy in saving money    
October 31, 2009, 10:05 am | தலைப்புப் பக்கம்

College means a lot of independence. It’s almost like you’re learning to live on your own. You manage your expenses, your time, your what-not. Every little thing. There are a few things that I’m doing to save up money in college. Thought I might write them down here so that people may find it useful. May be cliched and boring to many of you, but I’ll definitely be happy if someone out there takes my advice Washing clothes on my own: I gave all my clothes away to the dhobi initially. Not...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

College. Random Notes.    
August 6, 2009, 3:57 pm | தலைப்புப் பக்கம்

School’s done. Been doing nothing for months. College started on July 2. Hostel life. Didn’t suck. Things were much better than what I expected. I love SASTRA. The place is very vibrant and there are lots of events happening. SASTRA Premier League (SPL), Dance and vocal auditions, Tech club meets, GLOSS meets (it’s the FOSS wing at SASTRA). Plenty more. No restrictions. No study hours. Lots of freedom. I love that. Just love that. So many new friends. Chit Chats. Talking much. Socializing...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

How To Trace A Mobile Phone Number In India?    
April 15, 2009, 4:49 am | தலைப்புப் பக்கம்

Tracing a mobile phone number to its location in India is difficult. There are quite a number of hurdles and there aren’t really functional services in India that actually let you pin point and trace a mobile phone number in India. Reverse lookup services weren’t very accurate when I tried to trace the location of a mobile phone number in India, but they could just help you in finding at least the state where these mobile phones are operating from. You can use this page on Bharatiyamobile,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Six Latest Firefox Addons You Should Check Out    
March 22, 2009, 7:11 am | தலைப்புப் பக்கம்

We all love Firefox for the sheer number of extensions that can be added to it. There are plenty of brilliant yet unpopular extensions that have been written about before. This time around, let’s peep in and check out some recently developed addons for Firefox – most of them are experimental versions that require you to sign up to the Firefox addons site to download and use them (If you don’t want to create an account there, use any of these credentials to login to the site). If some addons...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Enhance Google Search Pages with Greasemonkey Scripts    
March 20, 2009, 5:19 am | தலைப்புப் பக்கம்

Greasemonkey scripts enhance web pages and add additional functionality to them. Greasemonkey works with Firefox. You can download plenty of Greasemonkey scripts from userscripts.org to spice up websites. The following Greasemonkey scripts add useful functions to Google’s pages, specifically Web search pages. Have a look at them – they could well improve your productivity. 1. Google Search Sidebar for FF3 – Download Probably the most useful of all the scripts mentioned here, this...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Windows செயல்படும் வேகத்தை விரைவாக விரைவாக்க    
May 10, 2007, 12:21 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Windows இயங்குதளம் பயன்படுத்தும் தங்களது கணினி மிகவும் மெதுவாக செயல்படுகிறதா? விரைவுபடுத்த இதோ ஒரு வழி: 1. கட்டுப்பாட்டகம் (Start >> Control Panel) சென்று System என்பதை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி

உபுண்டு குறுவட்டுகள் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கப்பெற    
May 2, 2007, 4:42 am | தலைப்புப் பக்கம்

உபுண்டு இயங்குதளம் பிரபலம் அடைந்து வரும் இந்நேரத்தில், உபுண்டு குறுவட்டுகள் உங்களக்கு தேவைப்படும். பதிவிறக்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி

பிட்ஜின் உடனடி தூதுவன் (Instant Messenger)    
May 1, 2007, 12:18 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பிட்ஜின் (கெய்ம்) என்பது ஒரு கட்டற்ற திறவூற்று மென்பொருள். இதன் மூலம் தாங்கள் ஒரே நேரத்தில் Yahoo! Messenger, Google Talk, AIM/ICQ அடையாளங்களை வைத்துக்கொண்டு உரையாடலாம். ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்

ஃபயர்ஃபாக்ஸில் பதிவிறக்க மேலாண்மை: DownThemAll நீட்சி    
April 30, 2007, 1:57 pm | தலைப்புப் பக்கம்

அடிக்கடி இணையத்திலிருந்து மென்பொருள்களை மற்றும் பலவகையான கோப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்பவரா தாங்கள்? ஃபயர்ஃபாக்ஸ் பயன்படுத்துவீர் என்றால் தாங்கள் பதிவிறக்கும் கோப்புகளை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்

கடவுச்சொற்களை (Passwords) நினைவிற்கொள்ள    
April 27, 2007, 10:43 am | தலைப்புப் பக்கம்

பலவகையில் இணையத்தைப் பயன்படுத்துகிறீர். மின்னஞ்சல், வணிகம் போன்ற பலவற்றுக்கு. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு கடவுச்சொல் ( Password). இவற்றையெல்லாம் எவ்வாறு நினைவிற்கொள்வது? இருக்கவே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்

கூகிளைத் தேடுதல் தவிர வேறு எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? - 2    
April 27, 2007, 5:51 am | தலைப்புப் பக்கம்

பகுதி ஒன்றில் கூகிளை கணிப்பானாகவும், ஆங்கில அகராதியாகவும் பயன்படுத்துவது குறித்து எழுதியிருந்தேன். இப்போது அதன் வேறு சில பயன்களைப் பற்றியும் பார்ப்போம். பிறந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்

கூகிளைத் தேடுதல் தவிர வேறு எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? - 1    
April 26, 2007, 1:40 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கூகிள் தேடுபொறியைப் பற்றி உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். அதைப் பெரும்பாலானோர் இணையத்தைத் தேட பயன்படுத்துவர். தேடுதலைத் தவிர, கூகிளை வேறு பலவற்றிற்கும் பயன்படுத்தலாம். ஒவ்வொன்றாக...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: இணையம்