மாற்று! » பதிவர்கள்

Selvamuthukumar

Review - நெடுங்குருதி - எஸ். ராமகிருஷ்ணன்    
February 2, 2008, 8:07 am | தலைப்புப் பக்கம்

I still remember the first time I read Ess.Ramakrishnan's writing in Anadha vikatan (துணையெழுத்து). I liked it so much. After getting aananda vikatan first thing I would read is துணையெழுத்து. I also liked கதாவிலாசம். I had a good opinion in his writings. So around an year before I bought this book. When first time I read this novel, I think I had more books in queue at that time. So I could not enjoy and read it. I felt it was very boring. I did not get the feeling of reading...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புத்தகம்

Venbaa    
November 27, 2007, 3:29 am | தலைப்புப் பக்கம்

மனதில் நினைத்தாலும் இன்பம் தருதலால் கள்ளினும் காமம் இனிது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை