மாற்று! » பதிவர்கள்

SURYA

ரவுண்டு கட்டி கிளிக்கராங்கோ!    
February 5, 2008, 4:56 am | தலைப்புப் பக்கம்

பிப்ரவ்ரி PIT போட்டிக்கான படங்கள்உதய சூரியனின் அழகே அழகுசிக்கிம் மாநிலம் காங்டாக்கில் புலி மலையில் எடுத்த படம்வட்ட வடிவ பூக்கோலம்காரணீஸ்வரர் திருக்கோவில் மயிலை அன்று கவர், மயிற் பீலி, விசிறி, பஃங்கா இன்று மின் விசிறிஎல்லாம் எதற்காக காற்றுக்காகத்தான்இல்லாவிட்டால் தூங்குவது எப்படி? அலை அலையாய் பூக்கள்வட்ட வட்டமாய் பாய்கின்றன.இருதயாலீஸ்வரர் கோவில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சித்திரம் போட்டி