மாற்று! » பதிவர்கள்

S. Ramanathan

செம் கருவி - வகைகள் ( Different types of SEM )    
January 3, 2009, 2:27 pm | தலைப்புப் பக்கம்

செம் கருவிகளிலேயே சில வகைகள் உண்டு. சாதாரண செம், அதிக துல்லியம் கொண்ட செம் (high resolution SEM or HR-SEM), உயிரினங்களைப் பார்க்கும் செம் ( Environmental SEM) என்று வகைகள் உண்டு. இதற்கு முன் நாம் பார்த்தது சாதாரண செம் (Ordinary low resolution SEM). இதில் எலக்ட்ரான்கற்றையை புள்ளியாக்கி படம் எடுப்பார்கள் என்பதை பார்த்தோம். இந்த எலக்ட்ரான்களையே அதிக ஆற்றலுடன், இன்னும் சிறிய புள்ளியாக்க முடியும். அதற்கு Field Emission என்ற...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

'செம்' பிற விவரங்கள் (SEM- miscellaneous)    
December 28, 2008, 6:42 am | தலைப்புப் பக்கம்

செம் கருவி வேலை செய்யும் விதத்தை இதற்கு முந்திய பதிவில் பார்த்தோம். செம் கருவி பற்றி பிற விவரங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.போட்டோ எடுப்பது மற்றும் ஜூம் செய்வதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்கிறது. அதற்கு ‘Depth of Focus' என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டாக, கிரிக்கெட்டில் பேட்ஸ்மேன், கீப்பர் எல்லோரையும் சேர்த்து போட்டோ எடுத்தால், அதில் எல்லாமே துல்லிமாக தெரியாது, ஓரளவுதான் தெரியும். ஆனால், ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

SEM - செம். வடிவமைப்பு, வேலை செய்யும் விதம்    
December 27, 2008, 3:13 pm | தலைப்புப் பக்கம்

SEM என்ற Scanning Electron Microscope கருவி எப்படி இருக்கும், வேலை செய்யும் என்பதைப் பார்க்கலாம். இதற்கு முந்திய பதிவில், அலை நீளம் குறைவாக இருக்கும் அலைகளை வைத்து , மைக்ரோஸ்கோப் செய்தால், நிறைய ஜூம் செய்ய முடியும் என்பதைப் பார்த்தோம். ஆனால், புற ஊதாக்கதிர், எக்ஸ் ரே, காமாக் கதிர் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதில் பிரச்சனை வரும் என்பதையும் பார்த்தோம்.குவாண்டம் இயற்பியல் படி, எந்தப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

காலத்தின் வரலாறு - 55    
December 1, 2008, 2:48 am | தலைப்புப் பக்கம்

பதினொன்றாம் அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் (கடைசிப்) பகுதி. ஒருங்கிணைந்த விதி (unified theory) என்ற ஒரு சமன்பாடு இருந்தால், அதனால் ஏன் அண்டம் வர வேண்டும். அண்டத்தின் விதிகளை இஷ்டப் படி வைக்க கடவுளுக்கு சுதந்திரம் இருந்ததா, இருக்கிறதா என்ற கேள்விகளையும் பார்க்கலாம்.சுமார் 3 MB, 3 நிமிடங்கள்Snapdrive Link:bht.11.2.mp3Esnip link: Get this widget | Track details | eSnips Social DNA இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் விடை கிடைத்தால், ‘நமக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 54    
November 30, 2008, 3:25 am | தலைப்புப் பக்கம்

முடிவுரை. பதினொன்றாம் அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி. இதுவரை பார்த்ததின் சுருக்கத்தை கேட்கலாம். இதனால் கடவுள் நம்பிக்கைக்கு கேள்வி எழுவதையும் கேட்கலாம்.சுமார் 6.4 MB ,7 நிமிடங்கள்.SNAPDRIVE Link:bht.11.1.mp3Esnip Link: Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 53    
November 29, 2008, 2:30 am | தலைப்புப் பக்கம்

பத்தாவது அத்தியாயத்தின் நான்காம் (கடைசிப்) பகுதி. உண்மையிலேயே ஒருங்கிணைந்த விதி அல்லது தியரி இருக்கிறதா? இதற்கு மூன்று வித பதில்கள் உண்டு. ஒன்று அப்படி விதி உண்டு. இரண்டாவது, ஒரு விதி என்று கிடையாது, ஆனால் நமக்கு தெரிந்த விதிகளில் எல்லாம் முன்னேற்றங்கள் வரும் என்பது. மூன்றாவது அப்படி எதுவும் கிடையாது, கடவுள் இஷ்டப்படி விதிகள் மாறிக்கொண்டு இருக்கும் என்பது. முதல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 52    
November 28, 2008, 8:10 am | தலைப்புப் பக்கம்

பத்தாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாம் பகுதி. ஸ்டிரிங் தியரியின் படி, உலகத்தில் 10 அல்லது அதற்கு மேலான பரிமாணங்கள் (dimensions) இருக்க வேண்டும், ஆனால் நாம் மூன்று பரிமாண இடத்தையும், நான்காவது பரிமாணமாக காலத்தையும் மட்டுமே பார்க்கிறோம். இது எப்படி என்பது பற்றி கேட்கலாம். அண்டம் இப்படி இல்லாமல், ஒரு பரிமாணமாகவோ, இரண்டு பரிமாணமாகவோ இருந்தால் அதில் உயிரினங்கள் வர முடியாது என்பதையும்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 51    
November 27, 2008, 5:43 am | தலைப்புப் பக்கம்

பத்தாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி. இயற்பியல் விதிகளை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியில் சூப்பர் கிராவிட்டான் என்ற துகளை வைத்து எடுக்கப் பட்ட முயற்சிகள் பற்றி கேட்கலாம். அடுத்து, இப்போது அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டிரிங் தியரி பற்றியும் கேட்கலாம்.சுமார் 5.8MB, 6 நிமிடங்கள்.SNAPDRIVE LINKbht.10.2.mp3Esnip link Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 50    
November 26, 2008, 4:20 am | தலைப்புப் பக்கம்

இயற்பியல் விதிகளை ஒருங்கிணைப்பது பற்றிய பத்தாவது அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி. இப்படி செய்து ஒரு சமன்பாட்டை கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்பது முதல்கேள்வி. இதுவரை எவ்வளவு முன்னேற்றம் வந்திருக்கிறது, இன்னும் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதைப் பற்றி கேட்கலாம்.சுமார் 5.6 MB, 6 நிமிடங்கள்.SNAPDRIVE linkbht.10.1.mp3Esnip link Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு-48    
November 25, 2008, 4:30 am | தலைப்புப் பக்கம்

ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தின் நான்காம் பகுதி. அண்டம் சுருங்கினாலும், சீரின்மை அதிகரித்துக் கொண்டுதான் செல்லும் என்பது பற்றி சொல்லும் பதிவு. அண்டம் சுருங்கினால், அதில் உயிரினங்கள் வாழ முடியாது என்பது பற்றியும் கேட்கலாம்.சுமார் 6 , சுமார் 6 நிமிடங்கள்;SNAP DRIVE LINKbht.9.4.mp3ESNIP Link Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 49    
November 25, 2008, 4:30 am | தலைப்புப் பக்கம்

ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் ஐந்தாம் (பகுதி). இந்த அத்தியாயத்தில், இதுவரை கேட்டதன் சுருக்கம்.சுமார் 3 MB, 3.5 நிமிடங்கள்.SNAPDRIVE Link: bht.9.5.mp3Esnip Link: Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 47    
November 24, 2008, 5:14 pm | தலைப்புப் பக்கம்

காலம் செல்லும் பாதை/திசை என்ற ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாவது பகுதி. தெர்மோ டைனமிக் காலம் என்ற ஒன்று ஏன் இருக்கிறது? இதைப் பற்றி சார்பியல் கொள்கை மட்டும் வைத்துப் பார்த்தால் விடை தெரியாது என்பதைப் பற்றியும், சார்பியல் மற்றும் குவாண்டம் இயற்பியல் இரண்டையும் சேர்த்து பார்த்தால் விடை வரும் என்பது பற்றியும் பார்க்கலாம். இந்த சமயத்தில், அண்டம் விரிவதற்கு பதில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 46    
November 23, 2008, 2:17 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி. இதில் எண்ட்ரோபி/சீரின்மை அதிகமாகும் திசையில் செல்லும் காலம் பற்றி பார்க்கலாம். அண்டத்தில் சீர் அதிகமாகும்படி இருந்தால், அதில் வாழும் மனிதர்களுக்கு எதிர்காலம் தெரியும் ஆனால் கடந்தகாலம் தெரியாது என்பதையும் பார்க்கலாம். மனிதர்கள் உணரும் காலத்தைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதும், கம்யூட்டர் மெமரியைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 45    
November 23, 2008, 2:12 pm | தலைப்புப் பக்கம்

காலம் செல்லும் திசை / காலம் செல்லும் பாதை (The arrow of time) என்ற ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி. இதில் விஞ்ஞான ரீதியாக பார்க்கும்பொழுது, மூன்று விதமான காலங்கள் உண்டு. ஒன்று நாம் உணரும் காலம், இரண்டாவது சீரின்மை (எண்ட்ரோபி) அதிகரிக்கும் காலம், மூன்றாவது அண்டம் விரிந்து செல்லும் காலம் ஆகியவற்றை ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் விளக்குகிறார். இவை அனைத்தும் ஒரே திசையில்தான் இருக்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

வெளிநாட்டில் மேல்படிப்பு - பிற விஷயங்கள்    
November 20, 2008, 1:49 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இந்தப் பதிவில் ‘ஒரு அமெரிக்க ப்ரொஃபசரின் எதிர்பார்ப்பு என்ன' என்பதைப் பார்க்கலாம். அமெரிக்காவில் வேலை செய்யும் ப்ரொஃபசரின் முக்கிய நோக்கம் என்ன என்றால், ‘நிறைய ஆராய்ச்சி கட்டுரை என்ற journal paper எழுத வேண்டும். நிறைய ப்ராஜக்ட் பணம் வாங்க வேண்டும்' என்பதாகும். அதை வைத்துதான் அவரது ‘நிலை' (status) அதிகமாகும். ஒரு சிறு குறிப்பு: இங்கு இந்தியாவில் பல தனியார் எஞ்சினியரிங்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி

வெளிநாட்டில் மேல்படிப்பு - GREக்கு படிப்பது    
November 20, 2008, 9:20 am | தலைப்புப் பக்கம்

GRE தேர்வில் மூன்று பகுதிகள் உண்டு. ஒன்று verbal என்ற ஆங்கிலம் பற்றியது. இரண்டாவது quants என்ற கணிதம் பற்றியது. மூன்றாவது analytical என்ற பொது IQ பற்றியது. இரண்டாவதும் மூன்றாவதும் ஒரு மாதம் படித்தாலே போதும். முதல் பகுதிக்கு மட்டும் நன்றாக படிக்க வேண்டும்.முதல் பகுதியில் ஒரு சொல்லுக்கு சமமான் அர்த்தம் (synonym) எதிர்ப்பொருள்(antonym) ஒரு பத்தியை படித்து அதைப்பற்றிய கேள்விகளுக்கு விடை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி

வெளிநாட்டில் மேல்படிப்பு படிப்பது பற்றி    
November 20, 2008, 6:20 am | தலைப்புப் பக்கம்

இந்தப் பதிவில், வெளிநாட்டில் எஞ்சினியரிங் மாணவர்கள் மேல் படிப்பு படிப்பதற்கு எப்படி தங்களை தயார் செய்து கொள்ளலாம் என்பது பற்றி எனக்கு தெரிந்த சில விவரங்களை எழுதுகிறேன். இது பொறியியல் (Engineering) மாணவர்களுக்கு, குறிப்பாக முதல் மூன்று வருடங்களில் இருக்கும் மாணவர்களுக்கு உதவலாம்.நீங்கள் நான்கு வருடம் பொறியியல் படித்து விட்டு மேல்படிப்பிற்கு அமெரிக்காவிற்கு செல்ல...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கல்வி

காலத்தின் வ்ரலாறு - 40 - 44    
November 18, 2008, 2:35 am | தலைப்புப் பக்கம்

எட்டாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பாதி. பகுதி 7 முதல் 11 வரை. இத்துடன் எட்டாவது அத்தியாயம் முடிந்தது. அடுத்து வருவது ‘காலம் செல்லும் பாதை' அல்லது ‘காலம் செல்லும் திசை' (The arrow of time) என்ற ஒன்பதாவது அத்தியாயம்.ESNIP LINKS: Get this widget | Track details | eSnips Social DNA Get this widget | Track details | eSnips Social DNA Get this widget | Track details | eSnips Social DNA Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 33    
November 6, 2008, 3:55 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஏழாவது அத்தியாயத்தின் நான்காம் (கடைசிப்) பகுதி. இதில், கருங்குழியில் இருந்து வரும் ஆற்றலை, நாம் பயன்படுத்த ஏதாவது வழி உண்டா என்பதையும், ஆதிகாலக்கருங்குழி கண்டு பிடிக்காவிட்டாலும், நாம் அதைப் பற்றி யோசிப்பதால், அண்டத்தைப் பற்றி என்ன புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்பதைப் பற்றியும் கேட்கலாம்.சுமார் 7.3 MB , 8 நிமிடங்கள். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA SNAPDRIVE...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 32    
November 4, 2008, 3:15 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஏழாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாம் பகுதி. கருங்குழியில் இருந்து ( நிகழ்வு விளிம்பிற்கு வெளியே இருந்து) எப்படி துகள்கள் வருகின்றன என்பதை மேலும் விளக்கும் பதிவு. சிறிய கருங்குழியிலிருந்து அதிகமாக துகள்கள் வரும் என்பதையும் கேட்கலாம்.சுமார் 8.2MB, 9 நிமிடங்கள் Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வ்ரலாறு - 31    
November 3, 2008, 1:54 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஏழாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி. கருங்குழிக்கு என்ட்ரோபி உண்டு என்பதைப் பற்றியும், அது எப்படி துகள்களை உமிழ முடிகிறது என்பதைப் பற்றியும் கேட்கலாம். சுமார் 7.72 MB , 8 நிமிடங்கள். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA Snapdrive...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 30    
October 28, 2008, 1:50 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கருங்குழிகள் உண்மையில் துகள்களை வெளிவிடும் என்று விளக்கும் ஏழாவது அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி. இதில் ‘நிகழ்வு விளிம்பு' என்ற Even Horizon எப்படி அறிவியலில் Entropy என்ற வேறு ஒரு பண்பைப் போல இருக்கிறது என்பதை கேட்கலாம். கருங்குழிக்கு என்ட்ரோபி இல்லை என்று சொன்னால் என்ன பிரச்சனை? இருக்கிறது என்று சொன்னால் என்ன பிரச்சனை? என்பதைப் பற்றியும் கேட்கலாம். சுமார் 9.8 MB அளவு, 10 நிமிட நேரம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 29    
October 18, 2008, 3:11 am | தலைப்புப் பக்கம்

கருங்குழி: ஆறாம் அத்தியாயத்தின் ஐந்தாம் பகுதி (கடைசிப் பகுதி). கருங்குழி இருப்பது பற்றி நமக்கு இதுவரை எவ்வளவு ஆதாரம் இருக்கிறது என்பது பற்றியும், ‘ஆதிகாலத்து கருங்குழி' (primordial black hole) என்ற வகை கருங்குழிகள் குறைந்த நிறையில் கூட இருக்கலாம் என்பது பற்றியும் கேட்கலாம். சுமார் 9.6 MB, 10 நிமிடங்கள். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 28    
October 18, 2008, 3:03 am | தலைப்புப் பக்கம்

கருங்குழி: ஆறாம் அத்தியாயத்தின் நான்காம் பகுதி. கருங்குழிகள் உருண்டையாக (perfect sphere) இருக்கும் என்பது பற்றியும், அதன் நிறையும் சுழற்சியும் மட்டுமே கருங்குழியைப் பற்றிய விவரங்கள் என்பது பற்றியும் பார்க்கலாம். இதன் மூலம் ”விவர இழப்பு” (information loss) வருவதையும் பார்க்கலாம்.சுமார் 7.3 MB, 8 நிமிடங்கள். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 27    
October 15, 2008, 4:26 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கருங்குழி: ஆறாம் அத்தியாயத்தின் மூன்றாம் பகுதி. நிகழ்வு விளிம்பிக்குள் நடப்பவை நமக்கு தெரியாது என்பது பற்றி சில விவரமான கருத்துக்கள், கருங்குழிக்குள் செல்லும் மனிதர் ‘பிய்த்து எறியப்பட்டு இறப்பார்' என்பது பற்றியும், பார்க்கலாம்.சுமார் 6.7 MB, 7 நிமிடங்கள். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 26    
October 15, 2008, 4:19 pm | தலைப்புப் பக்கம்

காலத்தின் வரலாறு: ஆறாம் அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி. விண்மீனின் முடிவில் ‘white dwarf' ஆகவோ, நியூட்ரான் ஸ்டாராகவோ, கருங்குழியாகவோ ஆகிவிடும் என்பதை பார்க்கலாம். நிகழ்வு விளிம்பு என்றால் என்ன என்பதைப் பற்றியும் பார்க்கலாம்.சுமார் 7.6 MB, 6 நிமிடங்கள். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 25    
October 15, 2008, 4:11 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கருங்குழி பற்றிய ஆறாவது அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி. ஒளியின் தன்மை பற்றியும், விண்மீன்களின் தோற்றம் மற்றும் மறைவு பற்றியும், கருங்குழி பற்றி சரியான கோணத்தில் முதல் முதலில் யோசித்த இந்தியாவை சேர்ந்த சந்திரசேகர் பற்றியும் இதில் கேட்கலாம்.சுமார் 8.5 MB, 9 நிமிடங்கள். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 24    
October 12, 2008, 3:26 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஐந்தாம் அத்தியாயத்தின் கடைசி (6வது) பகுதி. இதில் C, P, T என்ற மூன்று வகையான ஒத்திசைவு (Symmetry) என்றால் என்ன என்பதையும், அதை வலிமை குறைந்த அணுக்கரு விசை (weak nuclear force) பின்பற்றுவதில்லை என்பதையும் பார்க்க்லாம். இதன் மூலம், அண்டத்தில் ஏன் பொருள் (matter) அதிகம் இருக்கிறது, எதிர்பொருள் ஏறக்குறைய இல்லவே இல்லை (antimatter) என்பதை அறிய முடிகிறது.சுமார் 7.5 MB, 8 நிமிடங்கள். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - 23    
October 12, 2008, 2:49 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஐந்தாம் அத்தியாயத்தின் ஐந்தாம் பகுதி. கிராண்ட் யூனிஃபைடு தியரி (Grand Unified Theory) பற்றி சில நிமிடங்கள் பார்க்கலாம். அண்டத்தில் பொருள் (matter)அதிகமாக இருக்கிறதா? அது ஏன்? எதிர்துகள் (antiparticle, antimatter) அதிகம் இல்லையே என்ற கேள்விகள் எழுகின்றன.சுமார் 8 .4 MB , 9 நிமிடங்கள். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

குவாண்டம் இயற்பியல் - துகள்/எதிர்மறை துகள் (Particle/Anti particle)    
September 30, 2008, 2:44 am | தலைப்புப் பக்கம்

எலக்ட்ரான், ப்ரோட்டான், நியூட்ரான் போன்ற எல்லா 'அடிப்படை' துகள்களுக்கும், ‘எதிர்துகள்' அல்லது ‘எதிர்மறை துகள்' என்ற Anti Particle உண்டு. இதைப்பற்றிய சில மேலோட்டமான விவரங்களைப் பார்க்கலாம். நமது உலகத்தில் ‘அடிப்படை' என்று விஞ்ஞானிகள் ஓரிரு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு நினைத்தது அணுக்களைத்தான். atom என்ற கிரேக்க சொல்லின் அர்த்தமே, ‘உடைக்க முடியாத' (undividable) என்பதுதான். பிறகு அணுக்களில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

அலை இயற்பியல் - குவாண்டம் இயற்பியல் (Wave mechanics, use in quantum ph...    
September 27, 2008, 11:34 am | தலைப்புப் பக்கம்

அலைகள் பற்றி முந்திய பதிவுகளில் தெரிந்ததை வைத்துக் கொண்டு, குவாண்டம் இயற்பியல் என்ன சொல்கிறது? என்ற கேள்விக்கு, இந்தக் கடைசிப் பதிவில் நாம் பதிலைப் பார்க்கலாம். இது கொஞ்சம் நீளமான பதிவு.எல்லாத் துகள்களையும் அலைகளாகவும், எல்லா அலைகளையும் துகள்களாகவும் பார்க்கலாம் என்பது குவாண்டம் இயற்பியலில் ஒரு கொள்கை. ”ஒரு துகளை அலையாக நினைக்கலாம், அதற்கு அலையின் பண்புகள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் நுட்பம்

காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை    
September 23, 2008, 5:15 am | தலைப்புப் பக்கம்

காலத்தின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தின் அதிகாரபூர்வமற்ற தமிழாக்கம், ஒலி வடிவில் இங்கு தொகுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பல பதிவுகள் இன்னும் தயாராகவில்லை. அவை வலையில் பதிந்தவுடன் இணைப்புக் கொடுக்கப்படும். இதுவரை வந்த பதிவுகளின் தொகுப்பு கீழே இருக்கிறது.1. தொடக்கம். இந்த பிரபஞ்சம் அல்லது அண்டம் என்பதைப் பற்றி இதற்கு முன் தத்துவ ஞானிகளும், விஞ்ஞானிகளும் என்ன சொன்னார்கள்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

காலத்தின் வரலாறு-10    
September 23, 2008, 4:30 am | தலைப்புப் பக்கம்

மூன்றாம் அத்தியாயத்தின் ஒரு பகுதி. இந்தப் பதிவில், விண்மீன் கூட்டங்கள் ஒன்றை விட்டு ஒன்று விலகிச் செல்கின்றன என்பதை எப்படி கண்டுபிடித்தார்கள் என்பதை பார்க்கலாம். நியூட்டன் மற்றும் ஐன்ஸ்டைனின் கொள்கைப் படி கொஞ்சம் யோசித்திருந்தால், அண்டம் விரிவடைகிறது என்பதை முன்பே கணித்திருக்க முடியும் என்பதையும் பார்க்கலாம்.அளவு சுமார் 7.5 MB , நேரம் சுமார் 8 நிமிடங்கள். Get this widget | Track...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

அலை இயற்பியல், அலை குறுக்கீடு, ஃபூரியெ மாற்றம் (Wave mechanics, Inte...    
September 15, 2008, 2:30 am | தலைப்புப் பக்கம்

ஒரு அலையுடன் இன்னொரு அலை சேர்ந்தால், அது அலை குறுக்கீடு அல்லது இன்டர்ஃபரன்ஸ் (Interference) என்று சொல்லப் படும். ஒரு அலையுடன் பல வேறு வேறு அலைகள் சேர்ந்தாலும் அது குறுக்கீடுதான். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு குறிப்பிட்ட அலை நீளம் உள்ள அலை (1) உடன், வேறு அலை நீளம் உள்ள அலை (2) சேர்ந்தால் என்ன ஆகும்? அதை, கீழே இருக்கும் படத்தில் பார்க்கலாம்.இங்கு படத்தில் பூஜ்யம் நேரம்முதல் காண்பித்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

அலை இயந்திரவியல், அலை நீளம், தூய அலை - பகுதி 2    
September 7, 2008, 11:26 am | தலைப்புப் பக்கம்

அலைநீளம், அலையின் வேகம், தூய அலை (pure wave) ஆகியவை பற்றி இந்தப் பதிவில் பார்க்கலாம்.இதற்கு முந்திய பதிவில் அலையின் வளம் (amplitude), கட்டம் (phase), அதிர்வெண் (frequency), பீரியட் (period) ஆகியவற்றைப் பார்த்தோம். இந்த இடத்தில், அலைநீளம், அலையின் வேகம் ஆகியவற்றையும் பார்க்கலாம்.ஒரு நூல் அல்லது கம்பியானது, இரண்டு சுவர்களுக்கு நடுவில் இருப்பதாகவும், அந்த நூலின் இரு முனைகளும் இரண்டு சுவர்களிலும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் அறிவியல்

அலை இயந்திரவியல் அறிமுகம் (Wave Mechanics introduction) பகுதி-1    
September 7, 2008, 10:14 am | தலைப்புப் பக்கம்

குறுக்கு அலை (transverse wave) என்ற அலைகளின் பண்புகள்,அவற்றைப் பற்றி நமது புரிதல்கள் ஆகியவற்றை அடுத்த சில பதிவுகளில் பார்க்கலாம். குவாண்டம் இயற்பியலை நன்கு புரிந்துகொள்ள இது கொஞ்சம் உதவும். இந்தப் பதிவில் அளவு (amplitude), கட்டம் (phase), பீரியட் (period) ஆகியவை பற்றி பார்க்கலாம்.ஒளி போன்ற மின்காந்த அலைகள் எல்லாம் குறுக்கு அலைகள் (ஆங்கிலத்தில் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்) என்று சொல்லப்படும். இவற்றை,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

காலத்தின் வரலாறு ஒலிப்பதிவு 8    
September 1, 2008, 1:54 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இது இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் கடைசிப் பகுதி. இது சுமார் 6 MB அளவும், 7 நிமிடங்களும் இருக்கும். எப்படி நான்கு பரிமாணத்தில் பார்த்தால், பூமி சூரியனை சுற்றாமல் நேராக செல்கிறது, ஒளியை எப்படி நிறை வளைக்கிறது என்பது பற்றிய விவரங்கள். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

குவாண்டம் இயற்பியல் - ஷ்ரோடிங்கர் வரலாறு    
August 30, 2008, 5:35 pm | தலைப்புப் பக்கம்

குவாண்டம் இயற்பியலில் ஒரு முக்கிய சமன்பாடு ஷ்ரோடிங்கர் சமன்பாடு (Schrodinger Equation) ஆகும். இதை எர்வின் ஷ்ரோடிங்கர் என்ற ஆஸ்திரிய விஞ்ஞானி கண்டுபிடித்தார். பெயர் வாயில் நுழையாவிட்டாலும், இந்த சமன்பாடு என்ன சொல்கிறது, இதற்கும், ஹைசன்பர்க் விதி என்ற இன்னொரு குவாண்டம் இயற்பியல் விதிக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை பார்க்கலாம். முதலில், இவரைப் பற்றிய கதை.ஷ்ரோடிங்கர் கதை விக்கியில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் நபர்கள்

ஹைசன்பர்க் தத்துவம், பகுதி 2. குவாண்டம் இயற்பியல்.    
August 30, 2008, 4:37 am | தலைப்புப் பக்கம்

ஹைசன்பர்க் விதிப்படி, எந்தப் பொருளுக்கும் இடமும், உந்தமும் இயற்கையிலேயே துல்லியமாகக் கிடையாது . இதன் பொருள் என்ன? ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூலம் பார்க்கலாம்.ஒரு அறைக்கு உள்ளே ஒரு பூனை இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம். இந்தப் பூனை எந்த இடத்தில் இருக்கிறது, எவ்வளவு வேகத்தில் நகர்கிறது என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். ஆனால் அறையில் வெளிச்சம் இல்லை. எனவே நாம் கண்ணால் பார்க்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

ஹைசன்பர்க் தத்துவம்- குவாண்டம் இயற்பியல்    
August 28, 2008, 12:52 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஹைசன்பர்க் விதி அல்லது தத்துவம் என்பது குவாண்டம் இயற்பியலில் ஒரு அடிப்படை தத்துவம். இதை ஆங்கிலத்தில் ”Heisenberg Uncertainity Principle" என்று சொல்வார்கள். இதைப் பற்றிய சில விவரங்களைப் பார்க்கலாம்.Uncertainity என்பதை ‘நிச்சயமற்ற' என்று மொழிபெயர்க்கலாம். இதைவிட சிறப்பான் வார்த்தை தெரிந்தால் சொல்லவும், மாற்றி விடலாம். ஜெர்மனியை சேர்ந்த வெர்னர் ஹைசன்பர்க் என்பவர் இதை கண்டுபிடித்தார். இவர் 1927ல்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

திடப்பொருளின் வெப்ப நிலை (குவாண்டம் இயற்பியல் பார்வையில்)    
August 26, 2008, 4:50 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஒரு திடப் பொருளின் வெப்பநிலை (temperature) என்பது எதைக் குறிக்கிறது? நாம் சாதாரணமாக, ஒரு தெர்மாமீட்டர் (வெப்பமானி) என்ன சொல்கிறதோ அதுதான் வெப்ப நிலை என்று சொல்வோம். ஆனால், கொஞ்சம் யோசித்துப் பார்த்தால் அது மேலோட்டமான பதில் என்பது புரியும். நாம் பொதுவாக பயன்படுத்தும் வெப்பமானியில் பாதரசம் ஒரு சிறிய கண்ணாடிக் குழாயில் இருக்கும். நமக்கு காய்ச்சல் வந்தால் , உடல் வெப்ப நிலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

காலத்தின் வரலாறு (ஒலி வடிவில்). இடமும் காலமும் -7    
August 25, 2008, 12:30 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பொருளின் வேகத்திற்கும், நிறைக்கும் உள்ள தொடர்பு. தொலைவை அளக்க ஒளியின் வேகத்தைப் பயன்படுத்துதல். ஒளிக்கூம்பு (Light Cone). இவற்றைப் பற்றிய ஒலிப் பதிவு. Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு (ஒலி வடிவில்). இடமும் காலமும் -6    
August 19, 2008, 4:00 pm | தலைப்புப் பக்கம்

சென்ற ஒலிப் பதிவில் கொஞ்சம் வேகமாகப் பேசிவிட்டேன் என்று நினைக்கிறேன். இப்பதிவில் அடுத்த இரண்டு மூன்று பக்கங்களையும், சற்று மெதுவாக பார்க்கலாம். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA (6 MB, சுமார் 10...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

நேனோ தொழில்நுட்பம் - (Nano Technology Overview)    
August 16, 2008, 1:09 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இப்போது எதற்கெடுத்தாலும் நேனோ டெக்னாலஜி என்று சொல்கிறார்கள். வாஷிங் மெஷின் வாங்கப் போனால் நேனோ டெக்னாலஜி, ஏசி வாங்கப் போனால் நேனோ டெக்னாலஜி என்று சொல்கிறார்கள். நேனோ என்றால் என்ன? அதில் என்ன சிறப்பு? இவ்வளவு பில்ட் அப் கொடுக்கிறார்களே, உண்மையிலேயே அதில் அவ்வளவு பயன் இருக்கிறதா? நேனோ என்பது நீளத்தை அளக்கும் ஒரு அளவு கோல். எப்படி நாம் ஊருக்கு ஊர் இருக்கும் தொலைவை கிலோ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் நுட்பம்

காலத்தின் வரலாறு - 5. இடமும், காலமும் (ஒலி வடிவில்)    
August 16, 2008, 2:55 am | தலைப்புப் பக்கம்

முதல் அத்தியாயமான ‘அண்டத்தை பற்றிய நமது புரிதல்கள்' என்பதைத் தொடர்ந்து, இரண்டாவது பகுதியான “இடமும் காலமும்” என்பதைப் பற்றி கேட்கலாம்.இரண்டாவது பகுதியின் அறிமுகம் (Introduction) Get this widget | Track details | eSnips Social DNA இடமும் காலமும் - ஒலிப் பதிவு Get this widget | Track details | eSnips Social DNA பின் குறிப்பு: சென்னையில் எனக்கு தெரிந்தவர் ஒருவர் பார்ட் டைம் வேலை தேடுகிறார். விவரங்கள் கீழே. உங்களில் யாருக்காவது வேலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு (ஒலி வடிவில்) -4    
August 12, 2008, 12:30 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கீழே இருக்கும் பொத்தானை 'க்ளிக்' செய்தால், ஒலிப்பதிவைக் கேட்கலாம். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு (ஒலி வடிவில்) -3    
August 11, 2008, 4:30 am | தலைப்புப் பக்கம்

கீழே இருக்கும் பொத்தானை 'க்ளிக்' செய்தால், ஒலிப்பதிவைக் கேட்கலாம்.முதல் இரு பகுதிகளை கேட்க, இதற்கு முந்திய பதிவுகளைப் பார்க்கவும். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு - பகுதி 2    
August 10, 2008, 3:59 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இந்த ஆங்கிலப் புத்தகத்தில் 185 பக்கங்கள் உள்ளன. நான் முதல் 14 பக்கங்கள் (முதல் அத்தியாயத்தை) சுமார் 4 பகுதிகளாக தமிழில் பேசிய ஒலிப் பதிவு ஏறக்குறைய தயாராக இருக்கிறது. இது ஆங்கிலப் புத்தகத்தை ‘தழுவி' இருக்கும். ஒவ்வொரு வரியையும் மொழி பெயர்க்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக ஒவ்வொரு பத்தியையும் (paragraph) படித்து பிறகு தமிழில் எனக்கு புரிந்த வரை பதிந்து இருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஆங்கிலப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

காலத்தின் வரலாறு (ஒலி வடிவில்) -1    
August 10, 2008, 10:26 am | தலைப்புப் பக்கம்

A brief history of time என்ற பிரபலமான புத்தகத்தின் தமிழாக்கத்தை, ஒலி வடிவில் இங்கு தர முயற்சிக்கிறேன். Sound quality (ஒலியின் தரம்) எப்படி வருகிறது என்று தெரியவில்லை. கொஞ்சம் நிறுத்தி நிதானமாக பேசி இருக்கிறேன். சில சமயங்களில் ”இந்த கருத்தை எப்படி மொழிபெயர்ப்பது?” என்ற தயக்கத்தினாலும் தடங்கல் வரும். முதல் பகுதி சுமார் 10 நிமிடங்கள் வரை போகும். Get this widget | Track details | eSnips Social DNA ஒலி ஒழுங்காக வருகிறதா...தொடர்ந்து படிக்கவும் »

கருங்குழி சில விளக்கங்கள் - black hole some explanations(3/4)    
July 9, 2008, 3:06 am | தலைப்புப் பக்கம்

இந்த பதிவில், கருங்குழிக்கு எப்படி ஒளியைக்கூட விழுங்கும் தன்மை வந்தது, எதனால் அது ஒளியை உமிழ்வது போல தோற்றம் தருகிறது என்ற விவரங்களைப் பார்க்கலாம்.சார்பியல் (ரிலேடிவிடி) தத்துவத்தின் படி, இந்த அண்டத்திலேயே (universe) ஒளி (மின்காந்த அலைகள்) தான் அதிக பட்ச வேகத்தில் செல்ல முடியும். அதை விட வேகத்தில் எந்தப் பொருளும், எந்தத் தகவலும் செல்ல முடியாது. வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

கருங்குழி வரலாறு (Black Holes, History) 4/4    
July 8, 2008, 6:00 pm | தலைப்புப் பக்கம்

தமிழகத்தை சேர்ந்த சந்திரசேகர் சுப்பிரமணியன், 1930ல் முதன்முதலாக இந்த கருங்குழி இயற்கையில் இருக்கலாம் என்பதை கணக்கிட்டு சொன்னார். அவர் 1930ல் சென்னை பிரசிடென்சி கல்லூரியில் B.Sc.(Physics) படித்து விட்டு, மேல்படிப்பிற்கு இங்கிலாந்தில் இருக்கும் கேம்பிரிட்ஜ் கல்லூரியை சார்ந்த ‘ட்ரினிடி கல்லூரி'க்கு சென்றார். அந்தக் காலத்தில், இங்கிலாந்து செல்ல கப்பல் வழிப் பயணம்தான் இருந்தது....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

கருங்குழி - தொடக்கம் -Black Holes. An Introduction(1/4)    
July 6, 2008, 7:00 am | தலைப்புப் பக்கம்

கருங்குழி (black holes) என்பவை, விண்மீன்களைப் (star) போன்ற பொருள்களாகும். இவை பல வித்தியாசமான பண்புகளைக் கொண்டவை. இவை உண்மையிலேயே இருக்கின்றனவா அல்லது இல்லையா என்பதில் இன்னமும் சந்தேகம் இருக்கிறது. பெரும்பாலான் விஞ்ஞானிகள் இவை இருப்பதாக நம்புகிறார்கள். ஆனால் இது வரை ஒரு கருங்குழியைக் கூட நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.கருங்குழி என்றால் என்ன? அது எப்படி உருவாகும்? அதென்ன...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

ஒளி விலகல், எதிரொளிப்பு குவாண்டம் இயற்பியல் பார்வையில் (பகுதி-2)    
July 6, 2008, 4:00 am | தலைப்புப் பக்கம்

இதற்கு முந்திய பதிவில், ஒளிவிலகல் மற்றும் எதிரொளிப்பு பற்றி பார்த்தோம். அடுத்து, ஒளியை ஒரு பொருள் உறிஞ்சுவது எப்படி என்பதை பார்க்கலாம். குறிப்பு: இதில் கொஞ்சம் கணிதமும் வரும். அது கடினமாக இருந்தால், அந்தப் பகுதியை விட்டு விடலாம்.ஒளியானது திடப்பொருளில் இருக்கும் அணுக்களின் மீது விழும்பொழுது எலக்ட்ரான்கள் அல்லது அணுக்கள் அதை விழுங்கி அதிக ஆற்றல் மட்டத்திற்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

ஒளி விலகல், எதிரொளிப்பு - குவாண்டம் இயற்பியல் பார்வையில். பகுதி -1    
July 2, 2008, 6:20 pm | தலைப்புப் பக்கம்

குறிப்பு: இப்பதிவு Feynman Lectures in Physics புத்தகத்தில் இருக்கும் கருத்துக்களைத் ‘தழுவி' எழுதியது.ஒளியானது ஒரு திடப்பொருளில் விழும்பொழுது, அதனுள் ஊடுருவி செல்லலாம். அப்பொழுது அதன் பாதை சற்று மாறும். இது ஒளி விலகல் (Refraction)எனப்படும். பிரதிபலிக்கப் படலாம். இதை எதிரொளித்தல் (Reflection)என்றும் சொல்லலாம் உறிஞ்சப்படலாம் (Absorption). உதாரணமாக, ஒரு பச்சை நிறக் கண்ணாடியை எடுத்துக்கொண்டால், பச்சை நிறம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

குவாண்டம் இயற்பியல் -2. Quantum Physics-2    
July 2, 2008, 5:51 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இப்பதிவில் குவாண்டம் இயற்பியல் தொடர்பான சில கருத்துக்கள் அல்லது ‘உண்மைகள்' (facts) கொஞ்சம் விளக்கமாக உள்ளன. இதை தனியாக ஒரு பதிவாகப் படிக்காமல், மற்ற ப்திவில் இருக்கும் சுருக்கமான கருத்துக்களுக்கான விளக்கமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். கண்ணுக்கு தெரியும் ஒளியானது Visible Light எனப்படும்.இது மின்காந்த அலைகளில் (Electromagnetic waves) ஒரு பகுதியை சார்ந்தது. இதன் அலை நீளம் (Wavelength) 400 நேனோ மீட்டர் முதல் 700...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

டிஜிட்டல் கேமரா அடிப்படை தத்துவம். (Basic of digital camera)    
July 1, 2008, 1:17 pm | தலைப்புப் பக்கம்

டிஜிட்டல் காமரா என்பது இப்போது சர்வ சாதாரணமாக இருக்கிறது. முன் போல நிறைய செலவழித்து பிலிம் வாங்கி, அதில் போட்டோ எடுக்கும்பொழுது ”இது சரியா வரவேண்டுமே” என்று கவலைப்பட்டுக்கொண்டு இருப்பது போல இல்லை. போட்டோ எடுத்ததும் உடனடியாக LCD Screenஇல் சரிபார்த்து,தேவைப்பட்டால் மறுபடி போட்டோ எடுக்கிறோம். பெரும்பாலான செல்போன்களில் கூட இந்த கேமரா வந்துவிட்டது.இந்த டிஜிட்டல் கேமரா எந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

மைக்ரோ வேவ் வேலை செய்யும் விதம் பகுதி-3    
June 30, 2008, 4:22 pm | தலைப்புப் பக்கம்

மைக்ரோ வேவில் உலோகங்களை வைத்தால் என்ன பிரச்சனை? உலோகங்களில் மைக்ரோ வேவ் ஊடுருவி செல்லாது. அதே சமயம், உலோகங்கள் மைக்ரோ வேவை ‘உறிஞ்சவும்' செய்யாது. மைக்ரோவேவ் பட்டவுடன் உலோகங்களின் வெளிப்புறத்தில் (இதை ஆங்கிலத்தில் இந்த துறையில் skin அதாவது தோல் என்று சொல்வார்கள்)உடனடியாக எலக்ட்ரான்கள் அதிக அளவில் கூடும். இதனால் மைக்ரோ வேவ், சுலபமாக எதிரொளிக்கப்படும் (reflection).உலோகங்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

மைக்ரோ வேவ் வேலை செய்யும் விதம். பகுதி 2    
June 26, 2008, 4:22 am | தலைப்புப் பக்கம்

இதற்கு முந்திய பதிவில், மைக்ரோ வேவ் அடுப்பில் தண்ணீர் சூடாகும் என்றும், எண்ணெய் சூடாகாது என்றும் பார்த்தோம். அதன் காரணம் என்ன?திரவ நிலையில் இருக்கும் நீரில், H2O என்ற மூலக்கூறுகள் பலவும், ஓரளவு நெருக்கமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு தண்ணீர் மூலக்கூறிலும், இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும், ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவும் இருக்கும். இவற்றின் இடையே, எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும். இந்த வகை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் அறிவியல்

மைக்ரோ வேவ் வேலை செய்யும் விதம்    
June 25, 2008, 4:07 pm | தலைப்புப் பக்கம்

மைக்ரோ வேவ் (Microwave) என்பது சமையல் அறையில் சில பொருள்களை சூடுபடுத்த பயன்படும் சாதனம் ஆகும். இதில் ஒரு விதமான் மின்காந்த அலைகள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. இவை மைக்ரோ வேவ் (micro wave) என்று சொல்லப்பட்டாலும், இவற்றின் அலை நீளம் (Wave length) சில செ.மீ. அளவில் இருக்கும். இவை மைக்ரோ வேவ் என்று சொல்லப்படுவது வழக்கினால்தான். முதலில் ரேடியோ அலை (வேவ்) பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தார்கள். ரேடியோ அலைகள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் அறிவியல்

இயற்பியல் பதிவு தொகுப்பு - 1    
June 25, 2008, 2:10 am | தலைப்புப் பக்கம்

இதுவரை, ஒரு துறை அல்லது தலைப்பு சார்ந்த பதிவுகளை எழுதி வந்தேன். அடுத்த முயற்சியாக, கொஞ்சம் கலவையான (Miscellaneous) பதிவுகள் எழுத இருக்கிறேன். இவையும் அறிவியல் சார்ந்தவைதான் என்றாலும், பதிவுகள் தொடர்ந்து கோர்வையாக இல்லாமல், பல திசைகளிலும் (many directions) இருக்கும். தொடக்கத்தில் இயற்பியல், குறிப்பாக குவாண்டம் இயற்பியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் சார்ந்த பதிவாக எழுத ஆரம்பிக்கிறேன்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல் அறிவியல்

காற்றில் மாசு-7. பங்களிப்பை கணக்கிடுதல்    
June 24, 2008, 2:31 am | தலைப்புப் பக்கம்

பலவிதமான இடங்களில் இருந்து வரும் மாசுக்கள் அனைத்தும் சேர்ந்து காற்றில் மாசின் அளவு கூடுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, கரி அடுப்பில் இருந்து வரும் தூசி, வாகனங்களில் இருந்து வரும் புகை, தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வரும் புகை, வீட்டில் இருந்து வரும் தூசி இவை அனைத்தும் சேர்ந்துதான் மொத்த மாசு அதிகரிக்கிறது. இந்த வகை மாசு தோன்றுமிடம் (Pollution Source) ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் எவ்வளவு மாசு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல் அறிவியல்

காற்றில் மாசுக்கட்டுப்படுத்தல்-6 (தமிழில் மென்பொருள்)    
June 1, 2008, 2:18 pm | தலைப்புப் பக்கம்

காற்றில் மாசு எப்படி பரவுகிறது (disperse) என்பதை கணக்கிடுவதுதான் Dispersion Model என்பதன் அடிப்படை ஆகும். இதைக் கணிக்க பல வகையான வழிகள் உள்ளன. இந்தியாவில் பயன்படுத்துவது ISC 3 (Industrial Source Complex என்பதன் சுருக்கமாகும்).எல்லா வகையான வழிகளுமே, அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவில் உள்ள வல்லுநர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டவை. அமெரிக்காவிலும் முன்னால் இந்த ISC3 மாடலை பயன்படுத்தினார்கள். தற்போது AERMOD என்ற் மாடலை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கணினி சூழல் அறிவியல்

காற்றில் மாசுக் கட்டுப்படுத்துதல் -5 (Air pollution Control-5)    
March 22, 2008, 4:01 pm | தலைப்புப் பக்கம்

நமக்கு சைதாப்பேட்டை போன்ற பகுதியில் இந்த இந்த இடத்தில் காற்றில் மாசு சேர்க்கப்படும் என்று கணக்கிடலாம். உதாரணமாக, ஒரு நாளில், வீடுகளில் இருந்து 10 கிலோ, தொழிற்சாலைகளில் இருந்து 1 கிலோ, போக்குவரத்து புகையில் 15 கிலோ, தெருவில் இருக்கும் தூசி, மீண்டும் கிளப்பப்படுவதால் (resuspension) 5 கிலோ என்று கணக்கிடலாம். ஆனால் இவை எல்லாம் சைதாப்பேட்டையிலேயே இருக்காது. மாலைக் கடற்காற்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்தல் -4 (Air Pollution Control -4)    
March 17, 2008, 12:00 pm | தலைப்புப் பக்கம்

சென்னை நகரில் எந்த அளவு மாசு (காற்றில்) இருக்கும் என்பதை கணிப்பது எப்படி?இங்கு 1. தூசி, 2. கார்பன் மோனாக்சைடு 3. நாக்ஸ் 4. சாக்ஸ் மற்றும் 5. எளிதில் ஆவியாகும் கரிமப் பொருள் (வீ.ஓ.சி.) ஆகிய மாசுக்களை மட்டும் கவனிப்போம். மாசுக்கள் பல இடங்களிலிருந்து வரும். இவற்றை பொதுவாக மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். வீடுகளில் இருந்து வரும் மாசுக்கள். ஆலைகளில் இருந்து வரும் மாசுக்கள்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்தல் -3 (Air Pollution Control -3)    
March 16, 2008, 12:13 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இதற்கு முன் தூசி (Particles), கார்பன் மோனாக்சைடு, நைட்ரஜன் ஆக்சைடு வாயுக்கள் ஆகிய மாசுக்கள் பற்றி பார்த்தோம். அடுத்து, கந்தக வாயுக்கள் (Sulfur Oxides), ஓசோன் மற்றும் ”எளிதில் ஆவியாகும் கரிம வாயுக்கள்” பற்றி பார்ப்போம்.கந்தக வாயுக்கள்: கந்தக வாயுக்கள் என்பது சல்பர் டை ஆக்சைடு (Sulfur dioxide, or SO2) மற்றும் சல்பர் ட்ரை ஆக்சைடு (Sulfur trioxide or SO3) ஆகியவற்றை குறிக்கும். இதைப் பொதுவாக SOx அல்லது ‘சாக்ஸ்' (SOX) என்று ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்தல் -2 (Air pollution Control -2)    
March 16, 2008, 2:30 am | தலைப்புப் பக்கம்

கார்பன் மோனாக்சைடு என்பது ஒரு கரி அணுவும், ஒரு ஆக்சிஜனும் இணைந்தது. இது எரிபொருள் சரியாக எரியாவிட்டால் வரும். எரிபொருள் நன்றாக எரிந்தால் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ற வாயு வரும். கார்பன் மோனாக்சைடு என்பது பெரும்பாலும் வண்டிகளில் இருந்து வரும். நமது இரு சக்கர, மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை சரியாக பராமரிக்காவிட்டால் இது அதிகமாக வரும். சென்னையில், அதிக போக்குவரத்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்தல் (Air Pollution Control) -1    
March 15, 2008, 12:19 pm | தலைப்புப் பக்கம்

மாசு கட்டுப்படுத்தல் பற்றி விவரங்களை சில பதிவுகளில் பார்க்கலாம். இவை ஓரளவுதான் technicalஆக இருக்கும். இவற்றில் வரும் எடுத்துக்காட்டுகள் இந்தியாவையும், குறிப்பாக தமிழகம் அதிலும் சென்னையையும் மையமாகக் கொண்டு இருக்கும்.மாசுக்களை, திட நிலை (Solid Waste), நீர் நிலை (Water pollution) மற்றும் காற்றில் இருக்கும் மாசு (Air pollution) என்று மூன்று விதமாகப் பிரிக்கலாம். திட நிலை மாசுக்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

பயன் விகிதம் (மகசூல்? Yield)    
March 15, 2008, 6:54 am | தலைப்புப் பக்கம்

எந்த ஒரு நிறுவனமும் லாபம் ஈட்டும் வியாபார நோக்கில்தான் தொடங்கி, நடத்தப்படும். இதற்கு விதிவிலக்காக ராணுவத்திற்கு ஏவுகணைகள் தயாரிக்கும் DRDO போன்ற நிறுவனங்கள்அல்லது விண்வெளியில் செயற்கைக்கோள்கள் செலுத்தும் ISRO போன்ற நிறுவனங்களைச் சொல்லலாம். பொதுவாக ஐ.சி.க்களைத் தயார் செய்யும் நிறுவனங்கள், வியாபார நோக்கில் பார்க்கும்பொழுது கருத்தில் கொள்ள வேண்டியவை என்ன என்பதை இங்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

செய்முறைகளை ஒருங்கிணைத்தல்-2. Process Integration -2    
March 14, 2008, 6:40 am | தலைப்புப் பக்கம்

இதை அடுத்து தாமிரத்தைப் படிய வைக்க வேண்டும். நேராக கண்ணாடி மேல் தாமிரத்தை (பி.வி.டி. அல்லது சி.வி.டி. அல்லது மின்வேதி படிய வைத்தல் என்று ஏதாவது ஒரு முறையில்) படிய வைத்தால், அவை சீக்கிரத்தில் கண்ணாடி வழியே ஊடுருவிச் சென்று (diffuse) டிரான்ஸிஸ்டர்களை குறுக்கு (short circuit) செய்து விடும். அவ்வாறு ஊடுருவி செல்லாமல் தடுக்க டான்டலம் என்னும் உலோகத்தை தாமிரத்திற்கும் கண்ணாடிக்கும் இடையில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

செயல்முறைகளை ஒருங்கிணைத்தல்-1 (Process Integaration -1)    
March 13, 2008, 6:35 am | தலைப்புப் பக்கம்

இதுவரை ஐ.சி. தயாரிப்பிற்கு லித்தோகிராபி, பி.வி.டி. சி.வி.டி. போன்ற படிய வைக்கும் முறைகள், உலர் நிலை அரித்தல், திரவ நிலை அரித்தல், சி.எம்பி. போன்ற பொருளை நீக்கும் முறைகள், அயனி பதித்தல் ஆகியவற்றின் விவரங்களைப் பார்த்தோம். எல்லாக் கருவிகளின் திறன்களுக்கும்(capability) ஒரு எல்லை/வரம்பு (லிமிட்/ limit) உண்டு. ஒரு வேஃபரை ஒவ்வொரு கருவிக்குள்ளும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகச் செலுத்தி பல ரசாயன...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

அயனி பதித்தலும் 2. ஆக்சிஜனேற்றமும். Ion Implantation -2 and Oxygenati...    
March 12, 2008, 6:32 am | தலைப்புப் பக்கம்

(அயனி பதித்தலின் தொடர்ச்சி). வேஃபரில் B+ அயனி சேர்ந்ததும் பாஸிடிவ் மின்னூட்டத்தை(positive charge) சமன்படுத்த (neutralize) வேஃபரின் பின்புறத்திலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் அனுப்பப்படும். நாம் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்களை அனுப்புகிறோம் என்பதை நாம் செலுத்தும் மின்சாரத்தின் அளவின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். இதன் மூலம் எவ்வளவு போரான் வேஃபரில் சேர்க்கப்பட்டு இருக்கின்றது என்பதை துல்லியமாக அறிந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

அயனி பதித்தல் 1. Ion Implantation -1    
March 11, 2008, 6:30 am | தலைப்புப் பக்கம்

இதற்கு முன் பார்த்த “பொருளை படிய வைக்கும்” முறைகள் மூலம், ஏற்கனவே இருக்கும் சிலிக்கன் வேஃபரில் மேல், மற்ற பொருள்கள் படிய வைக்கலாம். அந்த முறைகளில் சிலிக்கனில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. ஆனால் வேறு இரண்டு முறைகள் மூலம் சிலிக்கனில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம். அவை ‘அயனி பதித்தலும் ஆக்சிஜனேற்றமும்’ ஆகும். அயனி பதித்தல்: நாம் மூன்றாவது பகுதியில், வேபரில் பாஸ்பரஸ் (Phosphorous) என்ற...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Removal Techniques-4 (அதிகமாக இருக்கும் ) பொருளை நீக்குதல் -4 (CMP)    
March 10, 2008, 6:29 am | தலைப்புப் பக்கம்

சி.எம்.பி. ரசாயன இயந்திர சமன்படுத்தல் இந்த கருவி சுமார் 6 அடி உயரமும் 6 அடி நீளமும், 4 அடி அகலமும் கொண்டு இருக்கும். இதில் ஒரு வட்ட வடிவில் மேசை (table) சுழலும் விதத்தில் இருக்கும். அதன் மேல் pad என்ற ஒரு பிளாஸ்டிக் வகைப் படலம் இருக்கும். (Pad என்பதன் தமிழாக்கம் என்ன?) இதன் மேல் வேஃபரை வைத்து அழுத்தத் தேவையான கருவிகளும் (ஆங்கிலத்தில் Wafer Carrier என்று சொல்லப்படும். தமிழில் வேபர் தாங்கி என்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Removal Techniques -3 (அதிகமாக இருக்கும்) பொருளை நீக்குதல்-3 (Dry Etc...    
March 10, 2008, 6:27 am | தலைப்புப் பக்கம்

உலர் நிலை அரித்தலில், ஒரே திசையில் அரிக்கும்படி செய்ய இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் உண்டு. ஒன்று, பிளாஸ்மா நிலையில் அதிக ரசாயன வினைகள் நடந்து பொருள்கள் அரிக்கப் படுவதால் கொஞ்சம் வெப்பம் உருவாகும். வெப்பத்தில், மேலே இருக்கும் போட்டோ ரெசிஸ்டு கொஞ்சம் இளகி, கீழே வரும். அப்போது அது பிளாஸ்மாவுடன் வினைபுரிந்து கொஞ்சம் கெட்டிஆகி விடும். இதற்கு ”திரை” அல்லது ”வீல் (veil)” என்று...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Removal Techniques-2(அதிகமாக இருக்கும்) பொருளை நீக்குதல்-2.(Dry etchin...    
March 9, 2008, 6:26 am | தலைப்புப் பக்கம்

உலர் நிலை அரித்தல்/ dry etching: உலர் நிலை அரித்தலில் வாயுக்களை கொண்டு வேதி சேர்க்கை நடைபெறும். இந்த முறையில் வினையின் முடிவில் வரும் பொருள்கள் அனைத்தும் வாயு நிலையிலேயே இருக்க வேண்டும். இல்லா விட்டால் பொருள்கள் வேஃபரிலிருந்து வெளியே வராது. உலர் நிலை அரித்தலுக்கு ஒரு உதாரணத்தைப் பார்க்கலாம். நீங்கள் தெருவிலோ அல்லது அடுப்பங்கரையிலோ புகையில் மாட்டிக்கொண்டால் கண்களில்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் அறிவியல்

Removal Techniques-1 (அதிகமாக இருக்கும்) பொருளை நீக்குதல் -1 (Wet Etch...    
March 9, 2008, 6:23 am | தலைப்புப் பக்கம்

ஐ.சி. தயாரிப்பில், ஒரு பொருளைப் படிய வைக்கும் போது, நமக்கு தேவையான இடத்தில் மட்டும் படிய வைக்க முடியாது. அதனால் அளவுக்கு அதிகமாகவும், வேஃபர் முழுதும்தான் படிய வைக்க முடியும் என்பதைப் பார்த்தோம். இவ்வாறு படிந்துள்ள பொருள் ‘உபரிப் பொருள்’ (excess material) என்று சொல்லப்படும். இவற்றை நீக்கும் பொழுது, மிகக் கவனமாக செயல்பட வேண்டும். இல்லாவிட்டால், தேவையான இடங்களில் இருந்தும் பொருள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் அறிவியல்

ஐ.சி. தயாரிப்பு பற்றிய சில விவரங்கள்.    
February 24, 2008, 6:55 am | தலைப்புப் பக்கம்

சில சுவையான(?) விவரங்கள்: 1. அமெரிக்காவில் மின்சாரம் எல்லா வீடுகளுக்கும், எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் தடையில்லாமல் வருடக்கணக்காக வந்துகொண்டு இருக்கும். மின்சாரம் நிறுத்தப்படுவது (current cut/ கரண்ட் கட்) என்பதோ அல்லது குறைந்த மின் அழுத்தம் ( லோ வோல்டேஜ் low voltage) என்ற பிரச்சனையோ வரவே வராது. புயலால் மின்கம்பங்கள் விழுவது போன்ற தவிர்க்க இயலாத காரணங்களால் மட்டுமே பல வருடங்களுக்கு ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

பரிசோதித்தல்-2. Testing - part 2    
February 24, 2008, 6:51 am | தலைப்புப் பக்கம்

முழுமையான சோதனை: முதல் கட்டமாக, மேலோட்ட சோதனை முடிந்த பிறகு, ஒவ்வொரு சில்லிலும் ஒவ்வொரு பகுதியாக (block) பரிசோதிக்கப்படும். ஒவ்வொரு பகுதியிலும், பலவிதமான பரிசோதனை நடக்கும். ஏதாவது ஒன்றில் தேர்ச்சி பெறாவிட்டாலும், அந்த சில்லை உபயோகிக்க முடியாது. எந்தத் தேர்வில் ஃபெயில் ஆகிறதோ, அப்போது குறிப்பிட்ட பகுதியில் குறிப்பிட்ட தேர்வில் (உதாரணமாக லாஜிக் பகுதியில்,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் அறிவியல்

பரிசோதித்தல் -1 . Testing-1    
February 24, 2008, 6:50 am | தலைப்புப் பக்கம்

இண்டெல் பென்டியம் 3.2GHz, அல்லது 3 GHz என்றெல்லாம் விற்கிறார்களே, இவற்றை எப்படி தரம் பிரிக்கிறார்கள் போன்ற விவரங்களை இங்கு காண்போம். ஐ.சி. தயாரிப்பின் முடிவில் ஒவ்வொரு சில்லும் முழுமையாக பரிசோதிக்கப்படும் (complete test). இந்த சோதிப்பு ‘சில்லு வேலை செய்கிறதா இல்லையா’ என்று சுலபமாக முடிந்துவிடாது. ஒரு சில்லில் பல லட்சக்கணக்கான் அல்லது கோடிக்கணக்கான டிரான்ஸிஸ்டர்கள் உண்டு என்பதை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

படிய வைத்தல் -4. மின்வேதி முறை. Deposition-4. Electrochemical    
February 24, 2008, 6:22 am | தலைப்புப் பக்கம்

Electrochemical deposition/ ரசாயன மின்னணு முறை: ஐ.சி.யில் மின் இணைப்புகளுக்கு தாமிரம் பயன்படுத்த படுகிறது. தாமிரத்தை பி.வி.டி. அல்லது சி.வி.டி. முறையில் படிய வைக்கலாம். இருந்தாலும் அப்படி படிந்த தாமிரத்தை விட மின்னணு ரசாயனம்/electrochemical என்ற முறையில் படிந்த தாமிரம் சிறந்த மின்கடத்தியாக இருக்கிறது. அதில் பக்கச்சுவர் படிதலும் (side wall coverage) சிறப்பாக இருக்கிறது.இந்த முறையில் அடிப்படை தத்துவம்(basic principle)...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

படிய வைத்தல் -3. சி.வி.டி. (Deposition-3. CVD)    
February 24, 2008, 6:18 am | தலைப்புப் பக்கம்

பி.வி.டி. முறையில் , பக்கச்சுவரில் படிய வைப்பது சுலபமில்லை. அதிலும் ஆழம் அதிகமாக இருந்தால், மிகவும் கடினம். Aspect ratio என்ற உயர-அகல விகிதம் அதிகமானால், பி.வி.டி. முறையில் படிய வைப்பது இயலாது. ஆனால் வேதிசேர்க்கை முறையைக் உபயோகப்படுத்தினால், நல்ல பக்கச்சுவர் கவரேஜ் (side wall coverage) இருக்கும்.இந்தக் கருவியின் வரைபடம் கீழே இருக்கிறது. இதன் அளவு சுமார் 6 அடி நீளமும், 3 அடி. விட்டமும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

படிய வைத்தல்-2. பி.வி.டி. Deposition -2. PVD    
February 24, 2008, 3:55 am | தலைப்புப் பக்கம்

இதற்கு முன், சிலிக்கன் சில்லு தயாரிப்பதில், படிய வைக்கும் முறைகளில் ஒன்றான பி.வி.டி. யைப் பற்றி பார்த்தோம். இந்த பதிவில், பி.வி.டி.யை வைத்து மின் கடத்தாப் பொருளை படிய வைக்கும் வழிமுறையைப் பார்க்கலாம்.மின்கடத்தாப் பொருளில் எதிர்மறை மின்னழுத்தம் ( negative voltage) கொடுப்பது முடியாது எடுத்துக்காட்டாக, நாம் அலுமினியத்திற்கு பதிலாக, கண்ணாடியை படிய வைக்க நினைக்கலாம். கீழிருக்கும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

படிய வைத்தல்-1 .பி.வி.டி. Deposition-1 (PVD)    
February 18, 2008, 5:35 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஒரு சிலிக்கன் வேஃபர் மேல் தாமிரத்தையோ அல்லது டங்க்ஸ்டனையோ படிய வைக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு பல வழிகள் உண்டு. படிய வைக்கும் முறைகளை நான்கு விதமாகப் பிரிக்கலாம்.ஆவி நிலை படிய வைத்தல் Physical Vapor Deposition சுருக்கமாக பி.வி.டி PVD (இதற்கு இன்னொரு பெயர் ஸ்பட்டரிங் - Sputtering) ஆவிநிலை வேதிச் சேர்க்கை Chemical Vapor Deposition (சுருக்கமாக சி.வி.டி CVD) மின்வேதி சேர்க்கை Electrochemical Deposition சுழற்சி படிய வைத்தல் (spin-on...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Lithography-2. லித்தோகிராபி- 2    
February 16, 2008, 4:57 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இந்தப் பதிவில், முதலில் சொல்ல வந்த விஷயமும், அடுத்து விளக்க படமும் கொடுக்கப் பட்டு உள்ளது. இது நீளமான பதிவு.முதலில் லித்தோ கருவியில், வேஃபர் மீது போட்டோ கெமிக்கல் அல்லது போட்டோ ரெசிஸ்டு (Photo Resist) என்னும் (ஒளிபட்டால் மாறும் தன்மை கொண்ட) ரசாயனம் பூசப்படும். இதற்கு வேஃபரை ஒரு சுழலும் தகடு போன்ற அமைப்பின் மேல் வைத்து விடுவார்கள். வேஃபர் மெதுவாக சுழலும்போது, அதில் இந்த போட்டோ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Lithography-1. லித்தோகிராபி-1    
February 16, 2008, 4:34 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இதற்கு முன் நாம் ஐ.சி. தயாரிக்க, ‘வரையறுக்கும் முறை’ அல்லது ‘குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் பொருளை நீக்க’ அல்லது ‘குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் மாசுக்களை சேர்க்க’ வேண்டும் என்பதைப் பார்த்தோம். அவ்வாறு வரையறுக்க உதவுவது லித்தோகிராபி (Lithography) என்ற முறை. (இதற்கு தமிழ்ப் பதம் தெரிந்தால் சொல்லுங்களேன்). இந்த முறையின் முழுப்பெயர் “போட்டோ லித்தோகிராபி” (Photolithography). இது பெரும்பாலும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Silicon Chips. Steps in Manufaturing (II). சிலிக்கன் சில்லு. தயாரிப்பு...    
February 16, 2008, 11:51 am | தலைப்புப் பக்கம்

இதற்கு முந்திய பதிவில், டிரான்ஸிஸ்டர் செய்வது வரை உள்ள ஃபியோல் (FEOL) என்ற பகுதியைப் பார்த்தோம். இங்கு, அந்த டிரான்ஸிஸ்டர்களை இணைக்கும் மின்கம்பிகளை செய்யும் பகுதியைப் பார்ப்போம். இது பியோல் (BEOL) எனப்படும். வாசகர்கள் கவனத்திற்கு. நீங்கள் இப்படி புதிய கருத்துக்களை மற்றும் சொற்களை பார்க்கும் பொழுது, தமிழில் படித்த பின்னர், கூகிளில் அல்லது விக்கிபிடியாவில் சென்று,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் அறிவியல்

Silicon Chip- Steps in Manufacturing சிலிக்கன் சில்லு. தயாரிப்பில் உள்...    
February 15, 2008, 5:09 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஐ.சி. தயாரிப்பை ஐந்து பெரும் கட்டங்களாக (five major stages) பிரிக்கலாம். இதை ஒரு எடுத்துக்காட்டின் மூலம் காண்போம்.நீங்கள் ஒரு கல்லூரி கட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தால், முதலில் ‘மெடிக்கல்’ கல்லூரியா அல்லது ‘என்ஜினியரிங்’ கல்லூரியா என்பதை தீர்மானிப்பீர்கள். இது முதல் கட்டம். என்ஜினியரிங் கல்லூரி என்று தீர்மானித்தால், பின்னர் இட வசதி போன்ற பல விஷயங்களைக் கணக்கில் கொண்டு, ஒரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Silicon Chip Manufacturing. Introduction - சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை. ...    
February 15, 2008, 1:06 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இன்று எல்லா இடங்களிலும் மின்னணு சாதனஙகளின் (electronic devices) உபயோகம் பெருகி விட்டது. செல்போன், டி.வி. (தொலைகாட்சி),, கால்குலேட்டர், வாக்மேன், டிஜிட்டல் கைக்கடிகாரம் (digital watch) என பல சாதனங்கள் ஏறக்குறைய அத்தியாவசியப் பொருள்களாகி விட்டன. இவற்றில், செல்போன் மற்றும் கம்ப்யூட்டரின் விலை நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருகிறது. மேலும் அதன் திறனும் மிகுந்து வருகிறது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Semiconductor Resistance. குறைகடத்தியில் மின் தடை    
February 13, 2008, 3:45 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஒரு திடப் பொருளில் மின்சாரம் எப்படி செல்கிறது, ஒரு பொருள் மின்கடத்தும் பொருளாக அல்லது குறை கடத்தியாக அல்லது மின் கடத்தாப் பொருள் என்பதை தீர்மானிப்பது எது என்பதை முன்பு பார்த்தோம். எலக்ட்ரான்கள் ஆற்றல் பட்டைகளில் (energy band)இருக்கும் என்பதையும், ஆற்றல் பட்டை இடைவெளி (band gap) எவ்வளவு என்பதைப் பொருத்து ஒரு பொருள் மின்கடத்தி அல்லது குறை கடத்தி அல்லது மின்கடத்தாப் பொருள் என்பதை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Quantum Physics- Temperature. குவாண்டம் இயற்பியல். வெப்பநிலை    
February 12, 2008, 4:30 pm | தலைப்புப் பக்கம்

எல்லா அணுக்களும் எல்லா வெப்ப நிலைகளிலும் கொஞ்சம் ‘அதிர்வுடன்' (vibration)இருக்கும். இந்த அணுக்களின் அதிர்வையே நாம் வெப்ப நிலை (temperature) என்று சொல்கிறோம். வெப்ப நிலை அதிகமானால், அதிர்வு அதிகம். அதிர்வு என்பதை ‘சலனம்' அதாவது ' ஒரு நிலையில் இல்லாமல் கொஞ்சம் முன்னும் பின்னுமாக ஆடிக் கொண்டு இருக்கும் நிலை' என்று சொல்லலாம். அதிகம் ‘ஆட்டம் போடும்' அணுக்கள் அதிக வெப்ப நிலையில் இருக்கும்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

எரிமக்கலன் பயன் விகிதம். பகுதி 7 - Fuel Cells Efficiency    
February 6, 2008, 11:38 am | தலைப்புப் பக்கம்

சாதாரணமாக எரிபொருளைப் பயன்படுத்தி நாம் வெப்பத்தை உருவாக்கி, பின் அதனை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றலாம். அதிக வெப்பநிலை உள்ள பகுதியை (TH) என்றும், குறைந்த வெப்ப நிலை உள்ள பகுதியை (TC) என்றும் குறிப்பிட்டால் நமக்கு இறுதியாக கிடைக்கும் ஆற்றல் / வேலை (TH-TC) / TH என்றே இருக்கும். இது கார்னாட் இயந்திரம்(Curnot Heat Engine) என்பதில் கிடைக்கும். இதுவே அதிகப்பட்சம் கிடைக்கும். நடைமுறையில் இதைவிட குறைந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

எரிமக்கலன் வகைகள் பகுதி 6.c - Types of Fuel Cells    
February 6, 2008, 11:23 am | தலைப்புப் பக்கம்

(iv) நேரடியாக மெத்தனால் பயன்படுத்தும் எரிமக்கலன் (DMFC) இது வடிவமைப்பில் ‘பெம்' எரிமக் கலனைப் போலவே இருக்கும். இந்த எரிமக்கலனில் மெத்தனால் எனப்படும் விஷச்சாராயம் எரிபொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மொத்தத்தில் 2 CH3OH + 3O2 = 4 H2O + 2 CO2 என்ற வினையில் தண்ணீர் மற்றும் CO2வாக மாறுகிறது. திரவ நிலையில் இருக்கும் மெத்தனாலை நேரடியாக எரிமக்கலனின் செலுத்தி மின்சாரம் பெறலாம்.இது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

எரிமக்கலன் வகைகள் பகுதி 6.b - Types of Fuel Cells    
February 6, 2008, 11:10 am | தலைப்புப் பக்கம்

உருகிய கார்பனேட்டு எரிமக்கலன் மற்றும் PEM எரிமக்கலன்: (ii) உருகிய கார்பனேட்டு எரிமக்கலன் (Molten Carbonate Fuel Cell)இவ்வகை எரிமக்கலனின் வடிவமைப்பு கீழே இருக்கும் வரைபடத்தில் உள்ளது.இவ்வரைபடத்திலிருந்து நாம் கவனிக்க வேண்டியவை,1.எரிபொருளை ஹைட்ரஜன் வாயுவை ஒரு மின் தகட்டிலும், ஆக்ஸிஜனை மற்ற மின் தகட்டிலும் செலுத்துகிறோம். ஆக்சிஜனுடன் CO2 வாயுவையும் செலுத்துகிறோம். ஆனால் CO2 வாயு ஹைட்ரஜன்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

எரிமக்கலன் வகைகள் - Types of Fuel Cells    
February 6, 2008, 6:38 am | தலைப்புப் பக்கம்

எரிமக்கலன்களை, பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.(i) கார எரிமக்கலன் (Alkaline Fuel Cell)(ii) உருகிய கார்பனேட் எரிமக்கலன் (Molten Carbonate Fuel Cell)(iii) பாலிமர் மின்வேதிப் பொருள் எரிமக்கலன் (Polymer Electrolyte Fuel Cell)(iv) நேரடியாக மெத்தனால் பயன்படுத்தும் எரிமக்கலன்(Direct Methonal Fuel Cell)(v) பாஸ்பாரிக் அமில எரிமக்கலன் (Phosphoric Fuel Cell)(vi) திட நிலை ஆக்ஸைடு எரிமக்கலன் (Solid Oxide Fuel Cell)என்று வகைப்படுத்தலாம்.இவற்றில் பாலிமர் மின்வேதிப் பொருள் எரிமக்கலனை...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

எரிமக்கலன் வரலாறு. (Fuel Cell- History)    
February 5, 2008, 8:21 am | தலைப்புப் பக்கம்

கி.பி.1800-ம் ஆண்டில் நிக்கல்சன்(Nicholson) மற்றும் கார்லிஸ்ஸி (Carlislee) ஆகியோர் மின்சாரத்தை செலுத்தி தண்ணீரிலிருந்து ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயுவைத் தயாரித்தனர். இது மின்னாற்பகுப்பு (electrolysis) எனப்படும். சுமார் 1839-ம் ஆண்டில் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த சர் வில்லியம் குரோவ்(Sir William Grove) என்ற நீதிபதி தனது வேலை இல்லாத ஓய்வுநேரத்தில் ஹைட்ரஜனையும், ஆக்ஸிஜனையும் இணைத்து மின்சாரம் தயாரிக்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம் வரலாறு

டிரான்ஸிஸ்டர்: சிலிக்கன் ஏன் ஒரு குறை கடத்தி? (Why is silicon a semico...    
February 2, 2008, 4:38 pm | தலைப்புப் பக்கம்

சிலிக்கன் என்ற தனிமம் டிரான்ஸிஸ்டர் செய்யப் பயன்படும் பொருளாகும். இது மின்சாரத்தை ‘ஓரளவு' கடத்தும். அதனால் இது குறைகடத்தி என்ற வகையை சார்ந்தது. கண்ணாடி, பிளாஸ்டிக் ஆகியவை மின்கடத்தாப் பொருள்களாகும். தாமிரம், அலுமினியம் ஆகிய உலோகங்கள் மின்கடத்தும் பொருள்களாகும். ஒரு பொருள் எப்படி மின்சாரத்தைக் கடத்துகிறது. நாம் திட நிலையில் இருக்கும் பொருள்களை மட்டும் கவனிப்போம்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அறிவியல்

டிரான்ஸிஸ்டர் வகைகள் - Types of Transistors    
January 26, 2008, 6:01 am | தலைப்புப் பக்கம்

இதற்கு முன் MOS என்ற வகை டிரான்ஸிஸ்டரின் அமைப்பையும் அது வேலை செய்யும் விதத்தைப் பற்றியும் பார்த்தோம். டிரான்ஸிஸ்டர்களில் பல வகைகள் உள்ளன. அவற்றில் மிக அதிகமாகப்பயனில் உள்ளது MOS டிரான்ஸிஸ்டர்களே. அதனால் தான் மாஸ் டிரான்ஸிஸ்டர் பற்றி முதலில் பார்த்தோம். ஆனால், நாம் பெரும்பாலும் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்பொழுது இதைப்பற்றி ஒன்றும் சொல்ல மாட்டார்கள். அங்கு N-P-N என்ற...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

டிரான்ஸிஸ்டர் இயங்கும் முறை (Transistor Operation).    
January 21, 2008, 7:37 am | தலைப்புப் பக்கம்

மின்னியலில் கெபாசிடர் / Capacitor என்று ஒரு சாதனம் (device) உண்டு. அதன் வடிவமைப்பில் இரண்டு புறங்களிலும் மின்கடத்தும் தகடும், நடுவில் மின்கடத்தாப்பொருளும் இருக்கும். MOS டிரான்ஸிஸ்டரிலும், கதவு/Gate பகுதியைப் பார்த்தால், அதில் மேலே ஒரு மின்கடத்தும் பொருள் (N-type சிலிக்கன் என்ற குறைகடத்தியை ஓரளவு மின்கடத்தும் பொருளாக இங்கு கருதலாம்), நடுவில் கண்ணாடி (மின்கடத்தாப்பொருள்), கீழே இன்னொரு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

டிரான்ஸிஸ்டர் வடிவமைப்பு - Transistor Structure    
January 20, 2008, 12:49 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஒரு டிரான்ஸிஸ்டர் என்பது எப்படி இருக்கும், எப்படி வேலை செய்யும் என்பதைப் பார்ப்போம். இதைப் புரிந்து கொள்ள, உங்களுக்கு கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். இதை +2 இயற்பியலில் படித்து (மறந்து?) இருக்கலாம்.(குறிப்பு: டிரான்ஸிஸ்டருக்கும், எரிமக் கலனுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது. ஆனால், டிரான்ஸிஸ்டர் பற்றி எழுத தனி பிளாக் ஆரம்பிக்க சோம்பேறித்தனப்பட்டு,இதிலேயே...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

எரிமக் கலன் - பகுதி 8. பிற பயன்கள் (Fuel Cell, Part 8. Other Uses)    
January 16, 2008, 12:38 pm | தலைப்புப் பக்கம்

குறிப்பு: எரிமக் கலன் பகுதி -5. வரலாறு (History of Fuel Cell) எரிமக் கலன் பகுதி -6. வினை விவரங்கள்(Fuel Cell - Reaction and Kinetics) எரிமக் கலன் பகுதி -7. வகைகள் (Various types of Fuel Cells)ஆகிய மூன்று பகுதிகளும் ஒரிரு வாரங்களில் தட்டச்சு செய்து பதிவில் சேர்க்கப்படும்.நாம் இதுவரை எரிமக் கலனில் 2 H2 + O2--> 2 H2O என்ற வகையான வினைகளை மட்டும் பார்த்தோம். இதில் ஹைட்ரஜன் ‘எரிந்து' தண்ணீர் வெளிவருகிறது. மாசு எதுவும் வராது. பெரும்பாலும் இந்த...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

சூரிய ஒளி - அணுக்கரு சேர்தல் (Sunlight and Nuclear Fusion)    
December 21, 2007, 1:10 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இந்தப் பதிவுகளைப் படிப்பவர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். இப்பதிவுகளில் உள்ள தமிழ் சொற்கள், குறிப்பாக அறிவியல் சொற்கள், சரியான அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்படாவிட்டால், திருத்த்வும். நான் தமிழில் அறிவியல் சொற்களைப் பயன்படுத்தி பல வருடங்கள் ஆகிவிட்டன.நாம் பொதுவாகப் பேசுவது போல ஆங்கிலத்தையும் தமிழையும் கலந்து எழுதுகிறேன். தூய தமிழில் எழுத வேண்டும் என்பதை விட, சாதாரணமாகத்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Fuel Cell- எரிமக்கலன் பகுதி ???    
December 17, 2007, 3:47 am | தலைப்புப் பக்கம்

குறிப்பு: இந்த பதிவு கடைசியாகத்தான் வரவேண்டும். (அதாவது எரிமக்கலனைப் பற்றி விவரங்கள் எல்லாம் வந்த பிறகுதான் வரவேண்டும்). ஆனால், இப்போது எழுதத் தோன்றியதால் இதற்கு பகுதி எண் கொடுக்காமல் எழுதுகிறேன். பிறகு சரி செய்து கொள்ளலாம்.(rearrange)வருங்காலத்தில், சுமார்க் 10 அல்லது 20 வருடங்களில் பெரும்பாலன் மின்சாரம் அணு உலை, காற்று, கரி ஆகியவற்றிலிருந்து எடுக்கப்படும். கரியை தற்போது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Fuel Cell - எரிபொருள் மின்கலம் பகுதி 4    
November 28, 2007, 6:18 am | தலைப்புப் பக்கம்

எரிபொருள் மின்கலத்தின் வடிவமைப்பு இங்கே (ரொம்ப சிம்பிளாக) கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இதில்இரண்டு மின் தகடுகள் எனப்படும் எலக்ட்ரோடுகள் (electrodes)ஒரு சவ்வு அல்லது...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Fuel Cell - எரிபொருள்-மின்கலம் - பகுதி 3    
November 26, 2007, 4:37 pm | தலைப்புப் பக்கம்

இது வரை ரொம்ப டெக்னிகலாக இல்லாமல் முதல் இரண்டு பிளாக்கும், பொதுவாகவே எழுதினேன். இப்பொழுது கொஞ்சம் விவரங்களைப் பார்க்கலாம். முதலில் மின் வேதியியல் (electrochemistry) பற்றி அறிமுகம். பின்னர்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Fuel Cell - எரிபொருள் மின்கலம் - பகுதி 2    
November 23, 2007, 3:23 pm | தலைப்புப் பக்கம்

(முதன்முறையாக இப்பதிவைப் பார்த்தால், இந்த பதிவிற்கு முன் உள்ள அறிமுகப் பதிவையும் பார்க்கவும்).ஒரு பேட்டரியில் பாசிடிவ் மற்றும் நெகடிவ்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்

Fuel Cell - எரிபொருள் மின்கலம். பகுதி 1- அறிமுகம்.    
November 23, 2007, 2:26 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Fuel Cell (ஃபூயல் செல் - எரிபொருள் மின்கலன்) என்பது சமீபகாலமாக அதிகம் பேசப்பட்டு வருகின்றது. சாதாரணமாக, பெட்ரோல் அல்லது டீசல் போன்ற எரிபொருள்களை பயன்படுத்தி, நாம் ஜெனரேட்டர் (generator) மூலம்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: நுட்பம்