மாற்று! » பதிவர்கள்

Ryan

QUOTE: I teach the way that I wish I was taught.    
April 30, 2010, 9:35 pm | தலைப்புப் பக்கம்

I teach the way that I wish I was taught. —Sal Khan,...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: