மாற்று! » பதிவர்கள்

RAM

பழக் கதைகள் 8    
December 14, 2008, 12:13 pm | தலைப்புப் பக்கம்

ஒருவன் தன் தோட்டத்தில் விளைந்த மாதுளம் பழங்களை ஒரு கூடையில் இட்டு தன் வீட்டு வாசலில் வைத்தான். அதன் அருகில் ஒரு அட்டையில் இப்படி எழுதி வைத்தான். “இந்தப் பழங்கள் இலவசம். ஆளுக்கு ஒன்று என எடுத்துக் கொள்ளலாம்.” அந்தப் பழங்கள் அப்படியே மாலைவரை இருந்தன. யாரும் அவற்றைத் திரும்பிக் கூட பார்க்கவில்லை. மறுநாள், அவன் அந்த அட்டையில், இப்படி எழுதி வைத்தான். “இந்தப் பழங்களுக்கு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

கதைச்சொல்லியும், கதையும்    
June 16, 2007, 7:18 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கதை சொல்லும் பழக்கம் உண்டா ? / கதை கேட்கும் பழக்கம் உண்டா ? என நான் என் நண்பர்களைக் கேட்பதுண்டு. இக்கேள்விக்குக் கிடைக்கும் பதில்கள் கதை என்பதன் பொருள் இன்று எவ்வாறு புரிந்து...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: அனுபவம் இலக்கியம்