மாற்று! » பதிவர்கள்

Praveen

ஜாராவின் காலணிகள் - அயல் சினிமா    
December 21, 2008, 11:15 pm | தலைப்புப் பக்கம்

( மிகுந்த சமாதானமும் பேரமைதியையும் கொடுத்த பள்ளி மரங்களுக்கு...)எவருடைய கவனத்தையும் ஈர்க்க நினைக்காமல் நாம் செய்யும் காரியங்கள் எல்லாம் சிறப்பாகவே அமைகின்றன. கவனிப்பாரற்ற தனிமையின் காரணமாக நாம் செய்யும் சில முட்டாள்த்தனங்கள் சில சமையம் ஒரு கண்திறப்பு நிகழ்வாகவோ, சில சமையம் மிக அரிதான படிப்பினைகளை கொண்டதாகவும் அமைந்துவிடுகிறது.பள்ளியில் மணியடித்த பின்னும்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: திரைப்படம்