மாற்று! » பதிவர்கள்

Mike Fahey

You’re A Game Developer In 2010… What Will You Do?    
December 17, 2009, 7:00 pm | தலைப்புப் பக்கம்

You can’t believe you got a job doing this. Your mum said you would never get anywhere with these games. Now you’re a big game developer. What will you do to ensure 2010 is a better year than...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: