மாற்று! » பதிவர்கள்

MANIDAL

தேயும் தமிழ் நேயம் (இந்நூற்றாண்டின் தமிழ்க்கவலை)    
May 24, 2008, 1:38 am | தலைப்புப் பக்கம்

தமிழ் ஒரு மொழி மட்டும் அன்று. அது தமிழ் இனத்தின் அடையாளம். தமிழரின் பண்பாடு,கலை,அரசியல், நாகரீகம் முதலானவற்றின் ஒட்டு மொத்த கூட்டு அடையாளத்தின் பெயர் தமிழ். இந்தக் கூட்டு அடையாளம் பழமையால், செழுமையால், மரபால் உயர்வைத் தமிழர்க்குத் தந்து கொண்டுள்ளது. இதன்மூலம் உலகில் தனித்தன்மையைத் தனித்த அடையாளத்தைத் தமிழர் பெற்று வருகின்றனர். இந்த அடையாளம் என்றைக்கும் நிலைக்க...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: தமிழ்