மாற்று! » பதிவர்கள்

Jamuna

Pechu    
January 12, 2008, 4:38 pm | தலைப்புப் பக்கம்

பேச்சு செய்தித்தாழ் புரட்டி ஐந்து நிமிடம் நாங்கு நண்பர்கள் மேலாளரை திட்டி நாங்கு நிமிடம் மூன்று நண்பர்கள் இன்று கேட்ட புறளீ மூன்று நிமிடம் இரண்டு நண்பர்கள் மணதில் இறுக்கும் வலி நாள் முழுவதும் நான் மட்டும் ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: கவிதை