மாற்று! » பதிவர்கள்

Haran

அன்புக்குமுண்டோ அடைக்குந்தாழ்?    
June 2, 2007, 3:20 am | தலைப்புப் பக்கம்

சிலர் செருப்பணிந்தவாறே, அது சரியில்லை என்று வேறொன்றிற்கு ஆசைப்படுவார்கள்; சாண்டில்ஸ்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வாழ்க்கை

தண்ணீர்... தண்ணீர்... தா...தண்ண்ணீஈஈ...ர்    
May 23, 2007, 3:26 am | தலைப்புப் பக்கம்

எனக்கு நல்ல விடயம் எனப் பட்ட ஒரு விடயத்தினை இங்கு எழுதுகின்றேன்... உங்களுக்குச் சரி எனப் பட்டால் அதனை நீங்கள் கடைப் பிடிக்கலாம்....தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: சூழல்

தமிழ் மாணவர்கள் வேண்டுகோள்!!    
May 16, 2007, 2:50 am | தலைப்புப் பக்கம்

இந்த பிரசுரம் தெளிவாக பார்க்க டபிள் கிளிக் பண்ணவும்Double Click on the Image to see it Properly... In tamil...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: ஈழம்

ஏன் நம் நாட்டுக் கலைகள் மேற்கிற் பரவவில்லை?    
May 14, 2007, 11:37 am | தலைப்புப் பக்கம்

இங்கிலாந்து இந்தியாவினை அடியாண்டு கொண்டு இருந்த பொழுது அவர்கள் ஏன் தாஜ் மகாலைப்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: