மாற்று! » பதிவர்கள்

Faizal

வாடிக்கையாளர்கள்    
February 5, 2008, 9:46 am | தலைப்புப் பக்கம்

கர்சன்பாய் படேல வாஷிங்பவுடர் நிர்மாவின் அதிபர்.வாடிக்கையாளர்கள் என்பவர்கள் மூன்று வகையினர். முதலாமவர்கள் நம்மிடமிருந்து விலகிப் போனவர்கள். இவர்கள் ஏன் விலகினார்கள் என்று ஆராய்ந்தால் நல்ல தீர்வுகள், விடைகள் கிடைக்கும். அடுத்தவர்கள் நம்முடன் இருப்பவர்கள். இவர்களை எப்போதும் தக்க வைத்துக் கொள்வதில் குறிப்பாக இருக்க வேண்டும். இவர்கள் நம்மிடம் இருக்கிறார்கள்...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: வணிகம்