மாற்று! » பதிவர்கள்

Duraiarasan துரையரசன்

விடுகதைகள் RIDDLES    
January 4, 2008, 1:46 pm | தலைப்புப் பக்கம்

கடலில் கலக்காத நீர் யாரும் குடிக்காத நீர் - அது என்ன?அடிமேல் அடி வாங்கி அனைவரையும் சொக்க வைப்பான் - அவன் யார்?ஓர் அரண்மனையில் முப்பத்திரெண்டு காவலர்கள் - அது என்ன? விடுமுறை இல்லாத கடை எது?பள்ளில்லாமல் கடிப்பான் - அவன் யார்? சின்னப்பயல் உரசினால் சீறிப் பாய்வான் - அது என்ன? விடைகள் கண்ணீர் மேளம் வாய் சாக்கடை செருப்பு...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: புதிர்