மாற்று! » பதிவர்கள்

Barry Ritholtz

The World According to Americans    
November 23, 2009, 11:00 pm | தலைப்புப் பக்கம்

This got big laughs in Berlin (despite the description of Europe) > Hat tip Prieur! > Not to be confused with Saul Steinberg’s  New Yorker cover (March 29, 1976) “View of the World from 9th Avenue.” ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்:

India vs the US: A Visual Comparison    
September 11, 2009, 6:57 pm | தலைப்புப் பக்கம்

Another interesting chart via Jess Bachman of WallStats: > Graphic via Mint ...தொடர்ந்து படிக்கவும் »
பகுப்புகள்: